Gmina Puszcza Mariańska

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Fundusze Europejskie

"Projekt ASI" a w nim załączonej informacji.

Cyfrowa Gmina

Projekty finasowane z Funduszy Europejskich w Powiecie Żyrardowskim

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu żyrardowskiego

Gmina Puszcza Mariańska w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim, Miastem Żyrardów, Gminą Mszczonów, Gminą Radziejowice i Gminą Wiskitki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu żyrardowskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”

Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Na terenie Gminy Puszcza Mariańska Punkty alarmowe zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:

  1. Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1;
  2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, Bartniki ul. Miodowa 47;
  3. Szkoła Podstawowa w Walerianach, Waleriany 24;
  4. Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej – Filia w Korabiewicach, Korabiewice 50A.

Celem projektu jest zbudowanie w partnerstwie z gminami powiatu żyrardowskiego, Miastem Żyrardów oraz Powiatem Żyrardowskim systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofach naturalnych i technicznych, ekstremalnych zjawiskach pogody, wystąpieniu skażeń zagrażających ludziom i środowisku

Dofinansowanie projektu z UE: 429 913,49 zł

Projekt pn.”Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”