Gmina Puszcza Mariańska

Informacje z Urzędu

DOFINANSOWANIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

Gmina Puszcza Mariańska uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności Publicznej.

Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Puszcza Mariańska w 2024 roku

zostały dofinansowane kwotą 90 288,00 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 114 364,80 zł.

qU3v0sAAAAASUVORK5CYII=

Informacja o wpłynięciu w dn. 16.05.2024r. uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 16.05.2024r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „Jarzębinki” w Puszczy Mariańskiej na realizację zadania publicznego pt. „Aktywna integracja członków Stowarzyszenia Seniorów „Jarzębinki””. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.

Informacja o wpłynięciu w dn. 13.06.2024r. uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 13.06.2024r. wpłynęła do tutejszego Urzędu oferta Stowarzyszenia Seniorów „PROMYK” w Bartnikach na realizację zadania publicznego pt. „Razem nad morze”. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym informujemy, iż w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres e-mail urzad@puszcza-marianska.pl.