Gmina Puszcza Mariańska

Informacja nt. segregacji

Informacja Wójta Gminy Puszcza Mariańska dotycząca odpadów komunalnych

Istotną zmianą przy selektywnej zbiórce odpadów jest to, że odpady komunalne segregować będziemy na pięć frakcji. Każdą frakcje odpadów należy odkładać do odrębnych worków o następujących kolorach:

 

1) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
2) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło, opakowania szklane kolorowe i bezbarwne,
3) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tektury,
4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji
5) CZARNY z przeznaczeniem na odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysortowaniu) bądź do posiadanego pojemnika na odpady,

 

Worki w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym będą rozdawane właścicielom nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

  • ULOTKA-SEGREGACJA-BIO-2022
  • zasady-segregacji-w-jez.-polskim-i-ukrainskim_1