Gmina Puszcza Mariańska

Wykaz podm. odbier. nieczystości ciekłe, ochrona przed bezd. zwierzętami, schroniska oraz skupy

 

Wykaz zezwoleń obowiązujących na terenie gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz skupy

 

nazwa podmiotu

przedmiot działalności

numer i data wydania

zezwolenia

data ważności zezwolenia

 

PGK ” ŻYRARDÓW” Sp. z .o.o, 96-300 Żyrardów , ul. Czysta 5. 838-000-72-01

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  Tel. 46 855-40-41

GKZK.6233.1.12017 z dnia 20.02.2017

19.02.2027r.

 Wojciech Staniak, 96-332 Radziwiłłów, ul. Warszawska 44.

836-104-31-18

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Tel. 507-626-260

GKZK.6233.1.3.2016 z dnia 13.04.2016r.

12.04.2026r.

P.P.H.U STRAŻAK Albert Bogusiewicz, Bartniki, ul. Miodowa 214, 96-332 Radziwiłłów.838-172-42-58

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Tel. 508-286-502

GO.6233.1.12019

z dnia 15.01.2009r.

14.01.2029r.

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „ WOD-KAN” Sp.zo.o, 96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30. 836-132-86-25

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Tel. 46 833-25-19

GO.6233.1.4.2021

z dnia 05.01.2022r.

28.02.2032r.

WC Serwis Sp z .o.o Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze  648-273-04-08

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  Tel. 32 278-45-31

GKZK.6233.1.2.2016 z dnia 07.03.2016r.

06.03.2026r.

TOI TOI Polska Sp z .o.o, 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29  118-004-27-84

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  Tel. 22 614-59-79

GKZK.6233.1.5.2016 z dnia 24.08.2016r.

23.08.2026r.

Paweł Piątek Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Korytów Główna 123,

96-300 Żyrardów  838-114-54-02

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  Tel. 601-898-377

GO.6233.1.2.2018r.

z dnia 01.02.2018r.

31.12.2027

Jolanta Bednarek, 96-111 Kowiesy, Chełmce 40 

836-165-07-75

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Tel. 505-552-531

GO.6233.1.3.2018

z dnia 21.02.2018r.

20.02.2028r.

Jakub Dąbrowski Zakład Usług Asenizacyjnych, 95-020 Wiśniowa Góra,

ul. Oficerska 22/4 726-249-53-77

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Tel. 600-254-044

GO.6233.1.4.2018

z dnia 07.06.2018r.

06.06.2028r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, 05-860 Płochocin, ul. Leśna 1  529-000-90-57

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  Tel. 22 722-90-05

GO.6233.1.5.2019 z dnia 31.12.2019r.

31.12.2029r.

mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

536-193-84-86

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  Tel. 800 000 800

GO.6233.1.2.2021 z dnia 29.01.2021

28.01.2031r.

WCTRON Sp z o.o. ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

GO.6233.1.1.2021 z dnia 11.02.2021

10.02.2031r

Hubert Słojewski HUBIŚ Budy Mszczonowskie 5, 96-325 Radziejowice

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Tel. 665-453-525

GO.6233.1.4.2022 Z 21.04.2022

20.04.2032

TRANS-MET Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WIESŁAW KORZENECKI 96-330 WALERIANY 32B

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych Tel. 604-427-059

GO.6233.1.7.2023

z 28.07.2023r.

27.07.2033r.

GREGOR Grzegorz Kopera Bednary 15

96-330 Puszcza Mariańska

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych Tel. 694-493-705

GO.6233.1.8.2023 z 07.11.2023r.

06.11.2033r.

NeFi Jacek Ciemieliński  Franciszków ul. Dębowa 22

96-315 Wiskitki

NIP: 838-181-23-30

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych Tel. 693-904-917

GO.6233.1.1.2024 z 11.01.2024r

10.01.2034r.

PENSJONAT PIES I KOT, HOTEL PIES I KOT z siedzibą w Budy-Grzybek, ul. Potockiego 137, 96-313 Jaktorów.

Działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

GO.6233.1.5.2023

16.06.2033r.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt „ VIVA”, 96-330 Korabiewice 11

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

GO.6233.1.4.2019

z dnia 30.08.2019r.

29.08.2029r.

PHU „BUD-KAR” Paweł Cichocki, 96-330 Stary Karolinów 6a

Skup złomu

OŚ.6233.5.2015.MP

(GKZK.6233.1.1.2015) z dnia 12.02.2015r.

12.02.2025r.

„TRANS-MET” PHU Wiesław Korzenecki, 96-330 Waleriany 23b

Skup złomu

OŚ.6233.4.2015.MP

(GKZK.6233.1.2.2015) z dnia 10.02.2015r.

10.02.2025r.