Gmina Puszcza Mariańska

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130 000 - objęte ustawą Pzp

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Puszcza Mariańska -Etap I – Z.271.14.2024

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska – Z.271.13.2024

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Michałów w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof. – Z.OSP.271.1.2024

Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Stary Łajszczew, Radziwiłłów, Budy Kałki, Studzieniec, Zator i Grabina Radziwiłłowska. – Z.271.12.2024

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Budy Zaklasztorne, Biernik Włościański, Grabina Radziwiłłowska i Radziwiłłów. – Z.271.11.2024

Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej. – Z.271.10.2024

Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. – Z.271.9.2024

„Świadczenie usługi cateringowej do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska w okresie od 01.09.2024 r. do 31.12.2025 r.” – Z.271.8.2024

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Inspektorzy nadzoru dla inwestycji realizowanych przez Gminę Puszcza Mariańska.” – Z.271.7.2024