nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

                                                                                                 Puszcza Mariańska 23.02.2010

 

INFORMACJA

   Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje rolników , że

 w terminie od 1 marca  do dnia 31 marca 2010r w Urzędzie Gminy  pokój. 22 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego  .

1. Do  wniosku należy dołączyć  faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1września  2009 r. do 28 lutego  2010 roku.

2. Druki wniosków zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Puszcza Mariańska .

3. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako ilość oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikająca z faktury VAT oraz stawki zwrotu do1 litra określonego w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów na 2010 rok wynosi -  0,85 zł. z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonego w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień   1 kwietnia 2008 roku.

4. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie: 

od 1 - 31 maja  2010 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska lub  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-46) 831 - 81 - 69 wew. 16.

 

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Michał Staniak

 

 
Odwiedziło nas już 42912032 osób.