nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 17.07.2013r.

Nasz znak: I.271.4.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach przy ul. Miodowej 47.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wyposażenie nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach przy ul. Miodowej 47, wybrana została oferta Firmy:

PROFI-SPORT BUDOWNICTWO Spółka z o.o., 35-001 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1.

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 17. 07. 2013r. do godz. 9°° wpłynęły cztery oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
JONEX SPORT Krzysztof Olszewski, Bogurzyn 1, 06-521 Wiśniewo
Cena oferty: 65 374,50 złote, liczba punktów: 57,97

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
PESMENPOL Firma Produkcyjno Handlowa, 32-425 Trzemeśnia 53
Cena oferty: 38 622,00 złote, liczba punktów: 98,12

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
PROFI-SPORT BUDOWNICTWO Spółka z o.o. 35-001 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1
Cena oferty: 37 896,30 złotych, liczba punktów: 100,00

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
POLSPORT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 59
Cena oferty: 41 983,50 złote, liczba punktów: 90,26

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45252035 osób.