nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 29.05.2013r.

Nasz znak: GK.271.1.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 15 maja 2013r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu działek przy Zespole Szkół w Bartnikach.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu działek przy Zespole Szkół w Bartnikach, wybrana została oferta Firmy:

SKIERDRÓG Jan Jackowski, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 29. 05. 2013r. do godz. 9°° wpłynęło siedem ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
SKIERDRÓG Jan Jackowski, 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 27/9
Cena oferty: 62 338,95 złotych, liczba punktów: 100,00

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
Zakład Usługowy „BEN-BRUK” Henryk Socha ul. Partyzantów 10, 26-640 Skaryszew
Cena oferty: 108 264,97 złotych, liczba punktów: 57,58

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „ EKOR-POL” Bożena Szuplewska 96-100 Skierniewice ul. Senatorska 6
Cena oferty: 84 440,77 złotych, liczba punktów: 73,83

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
P. P.H.U.”SINBUD” Piotr Siniarski, 96-230 Biała Rawska, ul. Mickiewicza 9
Cena oferty: 81 232,83 złotych, liczba punktów: 76,74

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
„PED-BRUK” Zakład Budowlany Piotr Dudek 96-115 Nowy Kawęczyn, Kolonia Starorawska 16 b,
Cena oferty: 98 237,36 złotych, liczba punktów: 63,43

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
Konsorcjum firm: TIT Bruk Tomasz Knopik , ul. Tomaszowska 42/30 lok.9, 26-420 Nowe Miasto „GAWBRUK” Jacek Gawryś , Kadź 29, 26-415 Klwów
Cena oferty: 92 455,13 złotych, liczba punktów: 67,43

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
KAL-FAM Zakład Remontowo- Budowlany Wojciech Kalinowski, 96-330 Puszcza Mariańska, Kamion 40
Cena oferty: 77 799,60 złotych, liczba punktów: 80,13

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 43018474 osób.