nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                 Puszcza Mariańska, dnia 17.03.2011

Nasz znak:I.271/3/2011

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika wyrównawczego  na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bartnikach.

 

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

 Pytanie Nr.1

Proszę o dokładne sprecyzowanie materiału, z jakiego mają być wykonane rurociągi w stacji uzdatniania wody w Łajszczewie Starym i stacji uzdatniania wody w Bartnikach, ponieważ w przedmiarach podane są rurociągi żeliwne a w projekcie są rurociągi z PVC?

Jeżeli rurociągi mają być z żeliwa to z jakiego?

Odpowiedź

W przedmiarach robót dot. SUW Łajszczew Stary uwzględniono rurociągi zewnętrzne z PVC oraz podejścia pod zbiornik wyrównawczy zasuwy i kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe. Natomiast w SUW Bartniki w przedmiarze uwzględniono rury stalowe z kołnierzami i kształtkami żeliwnymi.

 

 

                                                                                                        Michał Staniak

                                                                                                          Wójt Gminy   

 

                                                                               

 

 

 

 
Odwiedziło nas już 45252532 osób.