nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 02.01.2013r.

Nasz znak: GK.271/4/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2012r. przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem, wybrana została oferta Firmy:

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, 05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 300,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 28. 12. 2012r. do godz. 9°° wpłynęło jedenaście ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
Cena oferty: 295 200,00 złotych, liczba punktów: 299,64

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
P.H.U. „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka
26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77
Cena oferty: 300 120,00 złotych, liczba punktów: 298,71

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
Zakład Usług Torowo-Drogowych M.A.M. Góral Spółka Jawna
05-400 Otwock, ul. Laskowa 6
Cena oferty: 319 800,00 złotych, liczba punktów: 276,60

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
ZWK Józef Siekierski
96-500 Sochaczew, ul. Planowa 11
Cena oferty: 442 800,00 złotych, liczba punktów: 199,77

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek
05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Cena oferty: 294 840,00 złotych, liczba punktów: 300,00

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
„DASKO” Roboty Drogowe, Danuta Skoczek
05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Cena oferty: 322 000,00 złotych, liczba punktów: 274,71

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:
„TIP-TOP” Władysław Szulc
09-200 Sierpc, ul. Mickiewicza 29A
Cena oferty: 399 920,00 złotych, liczba punktów: 221,16

Oferta nr 10 - złożona przez Firmę:
P.P.H.U. „BETO-TRANS” Józef Piejak
96-332 Radziwiłłów, ul. Środkowa 38
Cena oferty: 314 880,00 złotych, liczba punktów: 280,92

Oferta nr 11 - złożona przez Firmę:
P.H.U. Transport-Sprzęt-Roboty Drogowe Tomasz Zenon Pietruszka
05-803 Pruszków, ul. Lipowa 9 m. 29
Cena oferty: 403 440,00 złotych, liczba punktów: 219,24

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45251860 osób.