nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont przedszkole Puszcza Mariańska
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2011.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odnowa wsi GD/7102/17/2010
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery - kanalizacja
 6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa wiaty
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery - wykonanie inwentaryzacji
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi opiekuńcze
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - usługi opiekuńcze
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa zbiornika wyrównawczego - Stary Łajszczew
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - gruz
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozbiórka budynku GK.271.3.2011
 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -remonty
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Stary Łajszczew
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zmiana użytkowania poddasza
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont Stary Łajszczew i Korabiewice
 17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -wodociąg Budy Kałki, Wygoda, Karolinów Stary
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie map
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plac zabaw Michałów
 20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - chodnik Waleriany-Mrozy
 21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozbudowa szkoły Bartniki
 22. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowożenie uczniów
 23. ogłoszenia o wynikach przetargu GOPS - unieważnienie
 24. Zawiadomienie o wynikach przetargu GOPS
 25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa oleju
 26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Skierniewicach.
 27. Protokół ABC Przedsiębiorczości
 28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
 29. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzanie dróg 2012.
 30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOPS Wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.
 31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
 32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi opiekuńcze GOPS
 33. Zawiadomienie o wyborze najk. oferty - modernizacja kotłowni Bartniki
 34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
 35. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -
 36. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion.
 37. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska oraz podległych obiektów i infrastruktury.
 38. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki.
 39. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion.
 40. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Puszcza Mariańska.
 41. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOPS usługi dostarczania i wydawania gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 42. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOPS usługi opiekuńcze.
 43. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kostki brukowej betonowej oraz krawężników, oporników i obrzeży betonowych.
 44. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSP Waleriany.
 45. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Zaklasztorne.
 46. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 47. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego.
 48. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.
 49. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Puszcza Mariańska.
 50. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa bankowa polegająca na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu..
 51. Wyniki otwartego konkursu ofert - Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.
 52. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie działek przy zespole szkół w Bartnikach.
 53. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem.
 54. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.
 55. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 56. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 57. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Górki, Nowa Huta, Stara Huta, Zator, Michałów.
 58. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOPS usługi opiekuńcze.
 59. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy puszcza Mariańska.
 60. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Stary Łajszczew - Nowy Łajszczew, Grabina Radziwiłłowska, Mrozy, Emilianów, Budy Zaklasztorne, ...
 61. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Mazowieckiej w miejscowości Budy Zaklasztorne.
 62. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Puszcza Mariańska.
 63. Unieważnienie przetargu - usługi opiekuńcze.
 64. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOPS usługi opiekuńcze.
 65. Protokół z otwarcia ofert na zakup usług edukacyjnych w ramach projektu „Sięgamy po rozwój”.
 66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Puszcza Mariańska w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska.
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w następujących obiektach: Urząd Gminy (stara i nowa część), Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Bartnikach, ...
 69. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 -31,5 mm wraz z wyrównaniem.
 70. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłowni Gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska, w roku 2014, w szacunkowej ilości 250 000 litrów.
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów,
 72. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowościach Lisowola i Sapy.
 73. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usługi bankowej obsługi budżetu Gminy Puszcza Mariańska.
 74. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjal...
 75. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szkolnego placu zabaw przy Filii Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej w Korabiewicach.
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontu chodnika przy ul. Stanisława Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej.
 77. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Puszcza Mariańska.
 78. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej.
 79. Unieważnienie przetargu - Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska.
 80. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - na „Wykonanie folderu z mapą Gminy Puszcza Mariańska”.
 81. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
 82. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOPS na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkół Podstawowych.
 83. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0 -31,5 mm wraz z wyrównaniem.
 84. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyposażenie nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Bartnikach przy ul. Miodowej 47.
 85. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłowni Gminnych w roku 2015.
 86. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Górki, Stara Huta, Długokąty, Puszcza Mariańska, Bartniki, Zator, Grabina Radziwiłłowska,...
 87. Unieważnienie przetargu - GOPS na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkół Podstawowych.
 88. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Budy Wolskie.
 89. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Dobudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wygoda i Biernik Włościański.
 90. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie prac budowlanych w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach.
 91. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.
 92. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska.
 93. Unieważnienie przetargu - Świadczenie usług pocztowych na przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku dla Gminy Puszcza Mariańska.
 94. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie, dostawę i montaż 5 „witaczy”.
 95. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - na opracowanie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska.
 96. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej ...
 97. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.
 
Odwiedziło nas już 42932332 osób.