nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, gmina Puszcza Mariańska"
 2. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 3. Informacja z otwarcia ofert - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 4. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.
 5. Unieważnieniu postępowania przetargowego - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 6. Informacja z otwarcia ofert - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - SPROSTOWANIE
 7. Informacja z otwarcia ofert - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 8. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
 9. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg
 10. Wyniki konkursu - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowe
 11. Wyniki konkursu - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Finansowym
 12. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew
 13. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mar
 14. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska
 15. Informacja z otwarcia ofert - Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew
 16. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki na działkach o nr ewid. 627, 630/2, 630/3, 622/2 i 624/4, w zakresie budowy oświetl
 17. Informacje o wynikach konkursu - Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarząd
 18. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach
 19. Informacja z otwarcia ofert - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 20. Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz remontowo-budowlanych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Sobieskiego 42 w Puszczy Mariańs
 21. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach oraz budynku ko
 22. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie utwardzenia działek za pomocą kostki brukowej betonowej w miejscowościach: Bartniki, Puszcza Mariańska, Waleriany, Kamion oraz poszerzenia
 23. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki na działkach o nr ewid. 627, 630/2, 630/3, 622/2 i 624/4, w z
 24. Wynik zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska
 25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Wale
 26. Unieważnieniu postępowania przetargowego - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 27. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie utwardzenia działek za pomocą kostki brukowej betonowej w miejscowościach: Bartniki, Puszcza Mariańska, Waleriany, Kamion oraz poszerzenia chodnika w miejscowoś
 28. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowa Huta - Studzieniec, Kamion i Radziwiłłów
 29. Unieważnieniu postępowania przetargowego - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki
 30. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z wyrównaniem
 31. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowa Huta - Studzieniec, Kamion i Radziwiłłów
 32. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki
 33. Wynik konkursu ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r. (nr sprawy Ob.524.3.2017)
 34. Informacja z otwarcia ofert - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z wyrównaniem
 35. Wynik zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Puszcza Mariańska według załączonego wykazu
 36. Informacja z otwarcia ofert - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska
 37. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm, wraz z wyrównaniem
 38. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew ...
 39. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na Budowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Zator, Radziwiłłów, Bednary oraz Biernik Towarzystwo - Wilczynek
 40. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji drogi gminnej (Michałów - Puszcza Mariańska)
 41. Informacja z otwarcia ofert - wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklasztorne, Nowa Huta, Michałów, Wygoda, Długokąt
 42. Informacja z otwarcia ofert - wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej nr 470218W w miejscowościach Michałów - Puszcza Mariańska
 43. Wynik zapytania ofertowego - Na zakup i dostawę posypywarki
 44. Wynik zapytania ofertowego - Odbiór osadów
 45. Wynik zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do OSP Waleriany
 46. Wyniki zapytania ofertowego - Zapytanie ofertowe na dostawę gruzu betonowego kruszonego
 47. Wyniki zapytania ofertowego - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż rolet wewnętrznych do Sali Sportowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach
 48. Wynik konkursu - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
 49. Informacja z otwarcia ofert - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm, wraz z wyrównaniem
 50. Wyniki konkursu - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 51. Informacje o wynikach konkursu - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
 52. Wyniki konkursu - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2017r. - szkółka piłkarska
 53. Wynik naboru - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 54. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na 2017 rok
 55. Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach i oczyszczalni ścieków w Bartnikach
 56. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem 2016r
 57. Informacja z otwarcia ofert - Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na 2017 rok
 58. Informacja - ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 59. Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew
 60. Informacja z otwarcia ofert - przetargu na budowę sieci wodociągowych
 61. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę energii elektrycznej"
 62. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty- przetarg na wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 63. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki
 64. Informacja z otwarcia ofert - przetarg wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 65. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na rozbudowę stacji uzdatnienie wody w m. Mrozy
 66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych w roku 2016.
 67. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 68. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie uczniów do zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej.
 69. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na budowę kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska
 70. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna.
 71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach O.S.P. Waleriany i Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w P. M.
 72. Wyniki konkursu ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016r.
 73. Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza


 
Odwiedziło nas już 42912158 osób.