nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 

 

Puszcza Mariańska 2013.11.06


GOPS.231.2.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego na wyłonienie podmiotu na „ wykonywanie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.poz. 182z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych  usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi , jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.” zostało unieważnione, ponieważ, Zamawiający wskazał inne terminy złożenia i otwarcia ofert w  ogłoszeniu    o zamówieniu i inne w SIWZ . Oferenci, którzy zapoznali się z ogłoszeniem mieli możliwość złożenia oferty we wskazanym terminie, zaś ci , którzy zasugerowali się terminami w SIWZ nie mieli możliwości złożenia oferty na realizację zamówienia.

W związku z tym zachodzi konieczność unieważnienia przetargu w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r..poz. 907 ze zm.), ponieważ nie można zawrzeć ważnej umowy gdyż naruszałaby ona zasadę konkurencyjności.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Puszczy Mariańskiej

mgr Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 42919865 osób.