nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 

Puszcza Mariańska 2011.03.16

 

 

GOPS.271.2.2011

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego na wyłonienie podmiotu na „ wykonywanie w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego stosownie do art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty

 

 

                                                                                                            Kierownik

                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                 w Puszczy Mariańskiej

                                                                                                       mgr Ewa Śledź

 

 
Odwiedziło nas już 45251846 osób.