nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zarządzenie nr    8  / 2011

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 8 kwietnia 2011 roku

w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku               o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie pkt. III „Rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska                    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy          o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza, co następuje:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zleca się wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku następującym podmiotom:

1) GLKS „RELAX” Radziwiłłów – w dyscyplinie piłka nożna;

2) UKS „HETMAN” – w dyscyplinach tenis stołowy, judo i szachy;

3) Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych, Sekcja Sportowa „PUMA” –                  w dyscyplinie piłka siatkowa.

§ 2

Na wsparcie realizacji w/w zadania przeznacza środki finansowe w wysokości 72 000 zł,              w tym dla:

 1) GLKS „RELAX” Radziwiłłów: piłka nożna – 46 500 zł

2) UKS „HETMAN”: judo – 5 000 zł, tenis stołowy – 5 000 zł,  szachy – 3 500 zł

3) Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych, Sekcja Sportowa „PUMA”: piłka siatkowa – 12 000 zł

§ 3

Wyznacza p. Aleksandrę Wójcicką, inspektora na samodzielnym stanowisku                            ds. obywatelskich, do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją w/w zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

(-) Wójt Gminy Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45252251 osób.