nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 03.02.2011r.

Nasz znak: GK.271/1/2011

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

Dotyczy:  Utwardzenie  nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji                         

                  0-31,5 mm  wraz  z  wyrównaniem.         

 

                 Na podstawie Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 4-63 mm i o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem, wybrana została oferta Firmy:

P.P.H.U. „BETO-TRANS” Józef Piejak, 96-332 Radziwiłłów, ul. Środkowa 38.

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 300,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

uzasadnienie

 

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  03. 02. 2011r. do godz. 9°° wpłynęło siedem ofert.

 

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

 

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:

P.H.U. „JAD-MAR” Jadwiga Markowska, 96-332 Radziwiłłów, ul. Warszawska 43

Cena oferty: 489 280,00 złotych, liczba punktów: 218,49

 

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

SAS-BUD Kamil Sasin, 05-822 Milanówek, ul. Chopina 24

Cena oferty: 405 285,00 złotych, liczba punktów: 263,76

 

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:

„COMPLEX” Józef Wieteska, 05-840 Brwinów, Domaniewek 18

Cena oferty: 559 650,00 złotych, liczba punktów: 191,01

 

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, 05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31

Cena oferty: 407 850,00 złotych, liczba punktów: 262,11

 

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:

P.P.H.U. „BETO-TRANS” Józef Piejak, 96-332 Radziwiłłów, ul. Środkowa 38

Cena oferty: 356 340,00 złotych, liczba punktów: 300,00

 

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:

P.H.U. „PRIMA” Prace Drogowo-Utrzymaniowe, 96-503 Sochaczew, Karwowo 8

Cena oferty: 453 870,00 złotych, liczba punktów: 235,53

 

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:

P.H.U.  Transport – Sprzęt – Roboty  Drogowe  Tomasz Zenon Pietruszka,  05-803 Pruszków, ul. Lipowa 9 m. 29

Cena oferty: 528 900,00 złotych, liczba punktów: 202,11

 

 

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

 

                                                                                         Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                          Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45252655 osób.