nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zarządzenie nr 17 / 2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 23 lipca 2015 roku

w sprawie zlecenia wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz na podstawie pkt. III „Rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza, co następuje:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zleca się wykonanie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Puszcza Mariańska w 2015 roku - prowadzenie szkółki piłkarskiej:

1) GLKS „RELAX” Radziwiłłów

§ 2

Na wsparcie realizacji w/w zadania przeznacza środki finansowe w wysokości 22 000 zł, w tym dla:

1) GLKS „RELAX” Radziwiłłów: prowadzenie szkółki piłkarskiej – 22 000 zł

§ 3

Wyznacza p. Karolinę Obłąkowską, młodszego referenta na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich, do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją w/w zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45252379 osób.