nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 1. Ogłoszenia o przetargu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska w okresie 01.01.2018r. do 30.06.2019r.
 2. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem – gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z dostawą i wyrównaniem.
 3. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0 - 31,5 mm wraz z dostawą kruszywa i wyrównaniem.
 4. Ogłoszenie o przetargu - Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2018, w szacunkowej ilości 220 000 litrów.
 5. Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018r.
 6. Zapytanie ofertowe - przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia granic nieruchomości w Budach Zaklasztornych ul. Mazowiecka
 7. Ogłoszenia o przetargu - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska
 8. Ogłoszenie o przetargu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami sieci w obrębie ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 9. Ogłoszenia o przetargu - Przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej i ze Szkoły do miejsca zamieszkania na podstawie biletów mies
 10. Ogłoszenia o przetargu - Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Korabiewice, gmina Puszcza Mariańska
 11. Ogłoszenia o przetargu - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 12. Ogłoszenia o przetargu - Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 13. Ogłoszenia o przetargu - Zakup energii elektrycznej dla Gminy Puszcza Mariańska i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.
 14. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg
 15. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg
 16. Ogłoszenie o przetargu - Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew
 17. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem - gruzem betonowym kruszonym o frakcji 0-50,0 mm, wraz z wyrównaniem
 18. Ogłoszenie o przetargu - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 19. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Kora
 20. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej oraz remontowo-budowlanych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Sobiesk
 21. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent na samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywiln
 22. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Finansowym
 23. Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska
 24. Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki na działkach o nr ewid. 627, 630/2, 630/3, 622/2 i 624/4, w zakresie budowy oświetlenia boiska treningowego.
 25. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków: Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Kora
 26. Ogłoszenie o przetargu - Budowę bieżni owalnej 200 m, prostej 100 m i stanowiska do skoku w dal na terenie działki nr 151/17 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej
 27. Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie utwardzenia działek za pomocą kostki brukowej betonowej w miejscowościach: Bartniki, Puszcza Mariańska, Waleriany, Kamion oraz poszerzenia chodnika w miejscowości Ka
 28. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej
 29. Ogłoszenie o przetargu - Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowa Huta - Studzieniec, Kamion i Radziwiłłów
 30. Ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska
 31. Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki
 32. Konkurs ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r.
 33. Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Puszcza Mariańska według załączonego wykazu
 34. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklasztorne, Nowa Huta, Michałów, Wygoda, Długokąty, Be
 35. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji drogi gminnej (Michałów - Puszcza Mariańska)
 36. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę posypywarki
 37. Zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do OSP Waleriany
 38. Zapytanie ofertowe - Odbiór osadów
 39. Zapytanie ofertowe na dostawę gruzu betonowego kruszonego
 40. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż rolet wewnętrznych do Sali Sportowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bartnikach.
 41. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 42. Ogłoszenie o zamówieniu - Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm
 43. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
 44. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2017r. - szkółka piłkarska
 45. Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach O.S.P. Waleriany i Szkoły Podstawowej w Michałowie oraz na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puszczy Mariańskiej
 46. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 47. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na 2017 rok
 48. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadania pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna"
 49. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości na okres powyżej 3 lat (Stary Łajszczew nr 49A)
 50. Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowych
 51. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu ulicy Parkowej w miejscowości Bartniki
 52. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urn wyborczych
 53. Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej
 54. Przetarg na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem drogowym, o frakcji 0-31,5 mm, wraz z wyrównaniem - 2016
 55. Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska
 56. Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Puszczy Mariańskiej i oczyszczalni ścieków w Bartnikach
 57. Ogłoszenie o przetargu na budowę kanału kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska gm. Puszcza Mariańska

 
Odwiedziło nas już 45252179 osób.