nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 04.09.2013r.

Ob.4424.9.2013

P R O T O K Ó Ł
z otwarcia ofert na zakup usług edukacyjnych
w ramach projektu „Sięgamy po rozwój” realizowanego w ramach projektu systemowego POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminy Puszcza Mariańska nr Ob.4424.9.2013 z dn. 27.08.2013r. wpłynęło do tutejszego Urzędu 16 ofert.

Złożone oferty spełniają wymagania formalne i merytoryczne ustalone przez Gminę. Wszystkie oferty są ofertami częściowymi. Na realizację poszczególnych części zamówienia wpłynęły następujące oferty:

I. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach - oferta nr 10 p. Monika Rosłon zam. Skierniewice

II. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach - oferta nr 9 p. Renata Łukasiewicz zam. Kolonia Starorawska 17A

III. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy prowadzona w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach – oferta nr 11 p. Małgorzata Abramska zam. Skierniewice

IV. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach – oferta nr 12 p. Anna Piejak zam. Grabina Radziwiłłowska

 V. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku języków obcych, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach - oferta nr 8 p. Maria Klimska zam. Skierniewice

VI. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach – oferta nr 7 p. Agata Antosik zam. Mokra Lewa

VII. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej – oferta nr 13 p. Katarzyna Kozłowska zam. Skierniewice

VIII. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej – oferta nr 15 p. Dorota Mularczyk zam. Skierniewice

 IX. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej – oferta nr 16 p. Aneta Terlecka zam. Michałów

X. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej – oferta nr 14 p. Jolanta Bukowska zam. Skierniewice

XI. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone w Szkole Podstawowej w Michałowie – oferta nr 4 p. Irena Żyniewicz zam. Budy - Kałki

XII. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone w Szkole Podstawowej w Michałowie – oferta nr 5 p. Maria Binkiewicz zam. Skierniewice

XIII. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone w Szkole Podstawowej w Michałowie – oferta nr 6 p. Elżbieta Brocka zam. Skierniewice

XIV. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, prowadzone w Szkole Podstawowej w Walerianach – oferta nr 2 p. Marzanna Fryc zam. Żyrardów

XV. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych prowadzone w Szkole Podstawowej w Walerianach – oferta nr 1 p. Grażyna Madejak zam. Skierniewice

XVI. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone w Szkole Podstawowej w Walerianach – oferta nr 3 p. Elżbieta Markiewicz zam. Puszcza Mariańska

W związku z tym, że na realizację każdej części zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta, a zaproponowane przez oferentów ceny brutto za godzinę zajęć nie przekraczają stawki założonej przez Gminę, wszystkie oferty zostały zaakceptowane przez Zamawiającego i z oferentami zostaną podpisane stosowne umowy zlecenia na realizację poszczególnych zadań.

Protokół sporządziła:
inspektor Aleksandra Wójcicka

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45252487 osób.