nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Otoczenie Biznesu

Rozwój prywatnej przedsiębiorczości i sprawne funkcjonowanie rynku wymaga właściwego nasycenia różnego typu instytucjami otoczenia biznesu. Wśród kluczowych elementów infrastruktury biznesu wyróżniamy:
- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe: banki, parabankowe fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe;
- podmioty szkoleniowe, doradztwa i informacji gospodarczej;
- instytucje naukowo-badawcze będące źródłem nowych technologii;
- instytucje przedstawicielskie biznesu i samorząd gospodarczy.

Infrastrukturę na terenie gminy tworzą:

1. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Puszczy Mariańskiej
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
tel/faks.: 46/831-84-10

Więcej informacji: http://www.puszcza-marianska.pl/index.php/bank_spoldzielczy

2.Gminne Centrum Informacji
Centrum Przedsiębiorczości i Agrobiznesu
ul. Króla Jana Sobieskiego nr 1
96-330 Puszcza Mariańska
tel./faks: 46/831-81-09
e-mail: cpa@puszcza-marianska.pl

Centrum Przedsiębiorczości i Agrobiznesu działa od 1997 r., a Gminne Centrum Informacji w Puszczy Mariańskiej utworzone zostało we wrześniu 2003 r. przy Stowarzyszeniu Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektorem Infocentrum jest Elwira Koprowska-Skalska.
Działalność Infocentrum przyczynia się w istotny sposób do: tworzenia podstaw społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy, integracji i aktywizacji lokalnego społeczeństwa, wyrównywania różnic między miastem a wsią, promocji i budowy nowoczesnego wizerunku gminy, budowy nowoczesnego systemu wsparcia lokalnego biznesu oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia.
Założone cele GCI realizuje poprzez działalność doradczą, szkoleniową i informacyjną. Centrum działa w dwóch pomieszczeniach o łącznej powierzchni ok. 45 m2 użyczonych przez władze gminy; dysponuje salą komputerową wyposażoną w 11 stanowisk komputerowych skonfigurowanych w sieć z dostępem do Internetu oraz nowoczesnym sprzętem biurowym. Centrum organizuje spotkania, seminaria oraz kursy prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców. Tematy szkoleń to m.in. „Start w biznesie”, „Specjalista ds. pisania projektów”.
Zobacz więcej informacji o Gminnym Centrum Informacji
Bliskość Warszawy otwiera możliwości wykorzystania najbardziej rozwiniętej infrastruktury biznesowej w kraju. Istnieje potrzeba gromadzenia i udostępniania na poziomie gminy informacji gdzie szukać pomocy przy konkretnych przedsięwzięciach gospodarczych. Gminna baza danych powinna zawierać między innymi informacje o bankach i ich ofercie, poręczeniach kredytowych, leasingu, franchaisingu, liniach pomocowych dla small businessu, możliwościach kooperacji itp.

Więcej informacji: http://www.puszcza-marianska.pl/index.php/mries


3. Urzędy pocztowe
- Puszcza Mariańska ul. Konstytucji 3 Maja nr 8, 96-330 Puszcza Mariańska,
tel./faks: 46/831-81-58
- Bartniki ul. Miodowa 33, 96-332 Radziwiłłów, tel.: 46/831-02-56

4. Inne podmioty z terenu powiatu zyrardowskiego

- Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (fundusz pożyczkowy) - www.zswp.pl
- Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie - www.gci.mszczonow.pl 

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

 
Odwiedziło nas już 42986766 osób.