nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92073-2013 z dnia 2013-05-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puszcza Mariańska

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt: 1) odławianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Puszcza...

Termin składania ofert: 2013-06-05

Numer ogłoszenia: 99553 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92073 - 2013 data 28.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-81-69, fax. 046 831-81-18.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt: 1) odławianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Puszcza Mariańska; 2) objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt (psów) całodobową opieką, polegającą na zapewnieniu: a) pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, b) wyżywienia zwierząt min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą, c) stałego dostępu do wody, d) opieki weterynaryjnej; 3) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt (psów) doprowadzonych do schroniska; 4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie; 5) czas reakcji od chwili zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu - do 12 godzin; 6) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia); 7) informowanie Urzędu o adopcjach zwierząt (psów) dostarczonych do schroniska z terenu gminy Puszcza Mariańska w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji..

- W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt: 1) odławianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Puszcza Mariańska; 2) objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt (psów) całodobową opieką, polegającą na zapewnieniu: a) pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, b) wyżywienia zwierząt min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą, c) stałego dostępu do wody, d) opieki weterynaryjnej; 3) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt (psów) doprowadzonych do schroniska; 4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie; 5) czas reakcji od chwili zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu - do 12 godzin; 6) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania zwierzęcia); 7) informowanie Urzędu o adopcjach zwierząt (psów) dostarczonych do schroniska z terenu gminy Puszcza Mariańska w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia przekazania do adopcji. 8) przejęcie 33szt. psów znajdujących się w Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź i zapewnienie im opieki przez czas trwania umowy a po zakończeniu umowy przejęcie przez Wykonawcę na własność..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, I piętro. pok. nr 8..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 9:30, miejsce: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, I piętro. pok. nr 8..

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252642 osób.