nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                      Puszcza Mariańska, dnia 14.09.2011r

 

Nasz znak:I.271.9.2011

 

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych

                 polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w

Bartnikach ul. Miodowa 47                                                                       

 

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

 

Pytanie Nr.1

Z załączonej przez zamawiającego specyfikacji nie wynika czy poszczególne kotły Vitoplex 300 każdy o mocy 235 kW z regulatorem stałotemperaturowym mają być włączane i wyłączane ręcznie, czy też w ofercie przewidzieć zastosowanie nadrzędnego regulatora kaskadowego? Prosimy o sprecyzowanie.

 

Odpowiedź

Kotły Vitoplex 300 każdy o mocy 235 kW z regulatorem stałotemperaturowym w ofercie należy przewidzieć zastosowanie nadrzędnego regulatora kaskadowego.

Pytanie Nr.2

Czy w zakres prac wchodzi dostawa kompletnych 12 –metrowych systemów kominowych cz też tylko wyczystek, trójników, misek kondensatu i drzwiczek?

Odpowiedź

Zgodnie z przedmiarem robót poz.4 w zakres wchodzi dostawa kompletnych 12-metrowych systemów kominowych, wyczystek, trójników, misek kondensatu i drzwiczek.

                                                                                                                    Michał Staniak

                                                                                                                      Wójt Gminy

 

 
Odwiedziło nas już 45252398 osób.