nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                 Puszcza Mariańska, dnia 13.09.2011 r

 

 

Nasz znak: I.271.9.2011

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach ul. Miodowa 47                                                                       

 

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

 

Pytanie Nr.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kotłów Witoplex 200?

Odpowiedź

W przedmiarze robót Zamawiający uwzględnił kocioł Wiessman typu Vitoplex 300 o mocy 235kW – 2szt.

Pytanie Nr.2

Jakie parametry muszą spełniać kotły w przypadku stosowania urządzeń równoważnych?

Odpowiedź

W przypadku stosowania urządzeń równoważnych kotły musza spełniać parametry jak wyżej.

 

                                                                                                            Wioleta Malowaniec

                                                                                                               Sekretarz Gminy

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252019 osób.