nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

  1. Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z NGO na rok 2017
  2. Konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2018
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczącego „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2020”.


Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczącego „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  na rok 2016”.


Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczącego „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2016”.


Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42931921 osób.