nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych):
a) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w terminie raz na 4 tygodnie,
b) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie w terminie raz na 2 tygodnie,

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie:
a) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie raz na 2 miesiące,
b) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej - odbywać się będzie raz na 2 miesiące.

3) odbiór odpadów zielonych ulegających biodegradacji:
a) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie raz na 4 tygodnie,
b) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej - odbywać się będzie raz na 2 tygodnie.

4) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbywać się będzie 2 razy w roku.

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42912077 osób.