nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Aktualizacja - ważna informacja dla przedsiębiorców

W związku z utworzeniem od 1 lipca 2011r. Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dotychczasowe organy ewidencyjne
został nałożony obowiązek przekazania danych do w/w ewidencji.

Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji
gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).
Z dniem przeniesienia wpisu do CEIDG wójt, burmistrz albo prezydent miasta
przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis
przeniesiono.

Do dnia 31 grudnia 2011r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i
rejestruje zmiany we wpisach.

W związku z powyższym informuje się o konieczności dokonania aktualizacji i
uzupełnienia wpisów, w sposób odzwierciedlający stan faktyczny, szczególnie
w zakresie numeru PESEL, numeru NIP, numeru REGON oraz określenia rodzaju
prowadzonej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD
2007) (wymagany dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić
tożsamości przedsiębiorcy).

Poniżej zamieszczamy wersję elektroniczną formularza CEIDG-1, dzięki której
istnieje możliwość zarejestrowania własnej działalności przez internet:

Wersja elektroniczna formularza CEIDG-1
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42987028 osób.