nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji
Rezerwacje

Społeczna debata ewaluacyjna

23-11-2016

Społeczna debata ewaluacyjna

 

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie serdecznie zaprasza na społeczną debatę ewaluacyjną, która odbędzie się 23 listopada 2016r. o godz.: 16:00 w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II.

 

Chcesz się dowiedzieć czy w powiecie jest bezpiecznie? Przyjdź!

 

Podczas debaty przedstawione zostaną:

 

  • ·      Aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu żyrardowskiego
  • ·      Sposób zorganizowania Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie
  • ·      Sposób realizacji wniosków z debat społecznych z lutego 2016r.
  • ·      Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- wnioski po 2 miesiącach funkcjonowania
  • ·      Aplikacja mobilna „Moja Komenda”

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

asp. Agnieszka Ciereszko

 

 

Informacja KRUS

16-11-2016
 

Warsztaty drukarskie w Puszczy Mariańskiej

16-11-2016

Po warsztatach papierniczych, podczas których dzieci same wykonywały papier czerpany z elementami kwiatów a później swoje dzieła zabrały do domów, teraz Biblioteka Gminna zaprasza na warsztaty drukarskie. Odbędą się w dniach 28, 29 listopada. Wezmą w nich udział uczniowie klas IV-VI gminnych szkół. Zajęcia zapowiadają się interesująco, będzie to swoista lekcja historii druku z prezentacją starych maszyn i odciskania czcionek- informuje Bożena Łukasik- Jędrzejewska Dyrektor Biblioteki w Puszczy Mariańskiej. Oprócz warsztatów placówka może się też pochwalić znacznymi zakupami książek poczynionymi w tym roku ale też dostępnością multimediów. Czytelnik oprócz tego, że na miejscu w Bibliotece wypożyczy swoją ulubioną książkę może także skorzystać z komputera z dostępem do Internetu. Biblioteka to dziś swoiste centrum multimedialne. Jn

 

Jarzębinki zadebiutują 19 listopada w Puszczy Mariańskiej

16-11-2016

Seniorzy z Puszczy Mariańskiej nie tylko wspólnie świętują, wyjeżdżają na wycieczki ale też mają niestandardowe pomysły takie jak między innymi powołanie zespołu muzycznego Jarzębinki. Aby zespół mógł powstać seniorzy pozyskali na ten cel dotację a właściwie dwie. Ich talent będzie można po raz pierwszy podziwiać 19 listopada. Dzięki pozyskanym środkom seniorzy zakupili ubrania dla członków zespołu, sprzęt nagrywający, mają też instruktora z którym doskonalą swój warsztat. Teraz z Kole Seniora i Rencisty w Puszczy Mariańskiej jest 68 osób. Ciągle przybywa nowych członków- mówi Przewodnicząca Barbara Litmańska. W ramach Koła seniorzy w tym roku wyjechali już na trzy wycieczki między innymi w góry i nad morze, organizują zabawy integracyjne, uczestniczą w warsztatach. Jn

 

Lokalny rynek pracy w powiecie żyrardowskim

16-11-2016

Powiatowy Urząd Pracy podsumował sytuację na lokalnym rynku pracy. Liczba bezrobotnych na koniec sierpnia wyniosła 3615 osób i była wyższa od zarejestrowanych bezrobotnych na koniec lipca o 6 osób. Z ewidencji bezrobotnych w sierpniu wyłączono 324 osoby. Na koniec sierpnia stopa bezrobocia wyniosła 13,4 %, na koniec sierpnia w sumie zarejestrowanych było 1728 bezrobotnych kobiet, w stosunku do ogółu panie stanowiły 47,8%, w tym samym czasie w rejestracji PUP znajdowało się 479 bezrobotnych do 25 roku życia. Udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 90,1%. W sierpniu pośrednicy pracy pozyskali 399 ofert pracy. Jest to o 231 ofert więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o146 ofert więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2015. Wśród ofert dominowały: pakowacz ręczny- 90 ofert, magazynier- 41 ofert, operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych- 40 ofert, betoniarz, zbrojarz- 20 ofert, sprzedawca- 19 ofert. W sierpniu PUP skierował na szkolenie 2 osoby bez pracy, wzięły udział w szkoleniach na prawo jazdy kat C oraz prawo jazdy kat. C+E z przewozem rzeczy. W sierpniu 15 osobom udzielono jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym czasie utworzono 27 miejsc pracy w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Staż- 9 osób, staż-1 osoba ze środków PFRON, prace interwencyjne- 2 osoby ze środków FP, refundacja doposażenia stanowiska pracy- 1 osoba ze środków FP, roboty publiczne- 4 osoby ze środków FP, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia- 1 osoba ze środków FP, dofinansowanie wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia- 9 osób ze środków FP. Oprac. jn

 

 

Arkadiusz Zgieb Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie

16-11-2016

28 października odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przez mł. insp. Arkadiusz Zgieba.

Nowy Komendant służbę w Policji pełni od 24 lat. Pracę rozpoczął w Oddziałach Prewencji Policji w Radomiu, następnie służył w Oddziałach Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji. Od października 1993 roku był policjantem w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. W 1999 roku został Komendantem Komisariatu Policji w Nowym Mieście nad Pilicą, a następnie rok później objął również stanowisko Komendanta w Komisariacie Policji w Tarczynie. Od listopada 2001roku zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. W czerwcu 2011roku został mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie, a od lipca pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie. Mł. insp. Arkadiusz Zgieb został odznaczony brązowym krzyżem zasługi), brązową odznaką zasłużony policjant , srebrnym medalem za długoletnią służbę. Prywatnie jest mężem oraz ojcem trójki dzieci. Ten sam dzień był ważny nie tylko dla nowego Komendanta Powiatowego ale też dla policjanta asp. Sztab. Marka Bednarza- który otrzymał Brązową Odznakę Zasłużony Policjant. Na koniec w imieniu samorządu Żyrardowa, Prezydent Miasta wręczył nowemu Komendantowi kluczyki do nowego radiowozu dla dzielnicowych, który został zakupiony przy wsparciu ratusza. Gminę Puszcza Mariańska podczas uroczystości reprezentował Wójt Michał Staniak. Oprac. jn na postawie materiałów prasowych KPP w Żyrardowie

 

Obwieszczenie Wójta

21-10-2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt                                   oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, Wójt Gminy Puszcza Mariańska

informuje

o możliwości złożenia w terminie do dnia 28 października 2016r. wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 30 lipca 2009 r.                           w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii                                        do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. 2009r. Nr 142, poz. 1161, z późn. zm.),

Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy                                                           w gospodarstwie  rolnym - jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w  prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane. 

Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska, pok. nr 9                                          oraz na stronie internetowej www.puszcza-marianska.pl

 

 

 

 

500 plus w Puszczy Mariańskiej

17-10-2016

Program ,,Rodzina 500 plus” przynosi pozytywne efekty. Coraz więcej dzieci uczęszcza na dodatkowe płatne zajęcia pozalekcyjne- mówi Ewa Śledź Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, wiele dzieci wyjechało też na wakacje. Duża grupa otrzymujących świadczenie to osoby z niskim kryterium dochodowym. Teraz w Gminie z programu korzysta 984 dzieci. Pieniądze wypłacane są systematycznie. Wnioski złożone, ważne są do końca września 2017 roku. Ponadto dzieci mogą otrzymać wsparcie z programu dożywiania, tą formą objętych jest teraz ponad stu uczniów. jn

 

 

W przyszłym roku klasa stewardes i pilotów

17-10-2016

Liceum Ogólnokształcące z Puszczy Mariańskiej z kolejnymi pomysłami. Dopiero co rozpoczął się nowy rok szkolny a LO planuje we wrześniu 2017 uruchomić klasę stewardes i pilotów. To pokłosie rozpoczętej współpracy z LOT -em, 10 listopada zostanie oficjalnie podpisane porozumienie w tej sprawie. W nowej klasie uczniowie będą mogli liczyć na rozszerzone zajęcia z języków obcych, dyplomacji. Ma to być bardzo interesująca oferta. Szkoła nie ma problemów z naborem, w tym roku uruchomione zostały dwie klasy pierwsze. Jedna mundurowa z grupą policyjną i wojskową, druga politechniczna i nauk o zdrowiu z grafiką komputerową. Jn

 

Seniorzy z projektami

17-10-2016

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych z Puszczy Mariańskiej koordynuje projekt skierowany do seniorów. W jego ramach powstałe grupy inicjatywne oraz istniejące już organizacje i stowarzyszenia ubiegały się o wsparcie finansowe na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Grant mógł wynieść maksymalnie dwa i pół tysiąca złotych. Jak się okazuje wszystkie złożone wnioski (10) otrzymały maksymalne wsparcie. Jak informuje Katarzyna Niewczas zainteresowanie tym projektem było ogromne, dzięki czemu uda się zrealizować kilka ciekawych pomysłów. W ramach tego programu seniorzy z Jesionki zapraszają na zajęcia rehabilitacyjne, członkowie Klubu Złoty Wiek zamierzają brać udział w imprezach kulturalnych, wyjadą do teatru, odwiedzą Muzeum Mazowsza Zachodniego. Grupa Razem z Gminy Puszcza Mariańska zagospodaruje przestrzeń publiczną na potrzeby mieszkańców, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Puszczy Mariańskiej postanowiło założyć grupę muzyczną ,,Jarzębinki”, Stowarzyszenie Promyk z Bartnik zaprasza na zajęcia Zumby, zaś Grupa Bartniczanki 60 plus na zajęcia z rękodzieła, w ramach projektu dla seniorów oferowane są zajęcia nauki gry w szachy, seniorzy z Żyrardowa wybiorą się do teatru, seniorzy z Mszczonowa będą odwiedzać swoich najstarszych członków, którzy już nie przychodzą na spotkania, Stowarzyszenie Seniorzy z Grupy u Nas proponują zajęcia filmowe. Warsztaty i realizacja projektu już się rozpoczęła. Jn

 

 
Odwiedziło nas już 26139681 osób.