nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji
Rezerwacje

Bezpłatna mammografia

14-07-2017
 

Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

14-07-2017
Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:
1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;
2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania     
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.
 
To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 

List Prezesa KRUS - Wakacje 2017

23-06-2017
PREZES KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - Adam Sekściński

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!
Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń. Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

- Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
- Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
- Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
- Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
- Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
- Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
- Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.
- Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem. Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!
- Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
- Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.
- Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje sięw broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.plw zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.
Na zakończenie życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.
 

Podsumowanie sportowego roku szkolnego

22-06-2017
W dniu 19 czerwca, w Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyła się uroczysta Gala Sportu Powiatu Żyrardowskiego, na którą zaprosił Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz. 
Gala była podsumowaniem sportowego roku szkolnego. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej w klasyfikacji generalnej 21 szkół podstawowych zdobyła zaszczytne  III miejsce, poprawiając tym samym swój własny bardzo dobry wynik z zeszłego roku o jedno oczko. Szkoła,  na ręce reprezentujących ją sportowców i nauczyciela wychowania fizycznego, otrzymała jako nagrodę pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz gratyfikację pieniężną na zakup sprzętu sportowego. 
Dużą niespodzianką Gali był gość specjalny - znakomity siatkarz Paweł Zagumny, który wręczał poszczególne nagrody.
Serdecznie gratulujemy Szkole Podstawowej z Puszczy Mariańskiej, gratulujemy również pozostałym szkołom podstawowym i gimnazjalnym z terenu naszej gminy, które dzielnie walczyły w sportowej rywalizacji podczas Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego, w tym przede wszystkim Gimnazjum w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, które otrzymało wyróżnienie za awans do Igrzysk Mazowieckich.
Szczególne gratulacje należą się także LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, które w klasyfikacji generalnej szkół ponadgimnazjalnych zajęło II miejsce.
 

Wycinka drzew - nowe przepisy od 17 czerwca 2017

21-06-2017
I.    KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO

1. Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.
2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których ustala gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne jest ponowne dokonanie zgłoszenia).
3. W przypadku uznania zasadności organ może w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowi podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew
5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej


II.    KTO WYMAGA UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych - >80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - >65cm i pozostałych drzew - >50cm.
 

 

Dzień Dziecka z Uśmiechem

16-06-2017

Boisko Relax Radziwiłłów 4 czerwca zgromadziło dzieci dla których wielu organizatorów zdecydowało się przygotować Dzień Dziecka z Uśmiechem. Atrakcji było wiele: występy na scenie, rodzice przygotowali przedstawienie ,,Rzepka”, był pokaz Zumby, strażacy stawili się ze swoim strażackim sprzętem podobnie jak motocykliści. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały pysznościami, panie z Urzędu Gminy wręczały napoje i pączki. Nie zabrakło malowania twarzy czy konkursów, odbył się pokaz Szkółki Piłkarskiej Relax Radziwiłłów. Jednym słowem wszyscy stanęli na wysokości zadania by ten dzień dla dzieci był wyjątkowy. Podkreśleniem święta najmłodszych była loteria z której środki przeznaczone zostały na zakup wózka inwalidzkiego dla 4-letniej Zuzi. Imprezę swoim patronatem objął Wójt Michał Staniak. Oprac. Jn  

 

Maria Ekier w Galerii U Nas

16-06-2017

Maria Ekier z wystawą w Galerii U Nas w Puszczy Mariańskiej. Plastyczka,  ilustratorka książek dla dzieci była gościem Galerii w niedzielę 14 maja. Maria Ekier jest wybitną artystką i córką Danuty Szaflarskiej i Jana Ekiera. Co ciekawe przed laty mieszkała w Puszczy Mariańskiej. Tego samego dnia w drugiej części Galerii odbyła się także wystawa historyczna. Maria Ekier przywiozła ze sobą ilustrowane przez siebie książki dla dzieci i rozdawała autografy. -Wystawa jest tajemnicza, pobudzająca wyobraźnię, delikatna i  bardzo interesująca- mówili uczestnicy spotkania. Maria Ekier przyznała, że do Puszczy Mariańskiej wraca z sentymentem. Trzydzieści lat temu często przemierzała uliczki tej miejscowości. Maria Ekier ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1971 roku, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki w pracowni profesora Jana Marcina Szancera i pracowni profesora Juliana Pałki. Ilustratorka za swoje prace otrzymała wiele nagród i wyróżnień, wśród nich plakieta BIB przyznana w 1999 i 2007 roku, wpis na Listę Honorową IBBY, tytuł Najpiękniejszej Książki Roku w konkursie PTWK dla autorskiej książki Kocur mruży ślepia złote, Medal Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości. Grzegorz Leszczyński nazwał Marię Ekier ,,pierwszą damą grafiki książkowej”. Oprac. Jn

 

Święto Rodziny w Puszczy Mariańskiej

16-06-2017

Konkursy, pokazy strażackie, malowanie dziecięcych twarzy, występy na scenie ale też pyszny poczęstunek- to wszystko czekało na uczestników tegorocznego Święta Rodziny w Puszczy Mariańskiej. Uroczystość odbyła się w niedzielę 28 maja, miała wiele przyjaciół jak między innymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Parafię w Puszczy Mariańskiej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Spółdzielnię Socjalną ,,Wspólnie”, Bibliotekę Publiczną w Puszczy Mariańskiej, Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych w Puszczy Mariańskiej, Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, który promował zdrowy styl życia. -Impreza to zachęcenie rodzin do przyjemnego spędzania wspólnie wolnego czasu- mówi Magdalena Pietrzak-Karmusik z GOPS. Pierwsze Święto Rodziny odbyło się dwa lata temu. Tegoroczne spotkanie rozpoczęła Msza Święta o godzinie 12.30, wszyscy bawili się na placu naprzeciwko Kościoła do godziny 22. Oprac. Jn, fot. MRIES i Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej

 

Dyżury przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w okresie wakacji

09-06-2017
Organizacja pracy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska w roku szkolnym 2016/2017

Przedszkola Publiczne w Bartnikach i w Puszczy Mariańskiej oraz Punkt Przedszkolny    w Korabiewicach pracują w okresie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r.

W okresie od 1 lipca 2017r. do 31 lipca 2017r. dyżur będą pełniły Przedszkole Publiczne w Puszczy Mariańskiej oraz Punkt Przedszkolny w Korabiewicach.

W okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. dyżur będzie pełniło Przedszkole Publiczne w Bartnikach.


 

ARiMR Dopłaty dla rolników

05-06-2017
ARiMR wypłaciła rolnikom 95,64 proc. z puli środków na płatności bezpośrednie za 2016 r.

Do 29 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaci rolnikom 13,968 mld zł, czyli 95,64 proc. puli środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie za 2016. To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 29 maja kwota jest wyższa o ponad 1,881 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Z  tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,230 mld zł. Stanowi to 93,68 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych  za 2016 r. jest także  lepszy niż w kampanii 2015.  Do 29 maja 79,20% rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o 21,85 proc. mniej. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze należnych im dopłat,  dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą.

W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Do 28 maja zarejestrowano 1,259 mln wniosków, co stanowi 93,31 proc. wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. W tym roku, decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, termin składania wniosków został wydłużony do 31 maja. Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc.
 

 
Odwiedziło nas już 39372416 osób.