nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

27-03-2015

Szanowni Państwo !

 

Informujemy, że w okresie wakacji 2015 roku, KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Dla  KRUS   w Warszawie  przewidziane są dwa turnusy w:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju

dla dzieci z chorobami układu ruchu (28.06 - 18.07.2015r.);

- Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu

dla dzieci z chorobami układu oddechowego (11.08-31.08.2015r.).

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TRUNUSY:

 

1)    Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wiosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej jeden rok.

 

2)    Na turnusy kwalifikowane są dzieci urodzone w latach 2000-2008.

 

3)    Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne posiadają dzieci z zasiłkiem pielęgnacyjnym, przyznanym przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

4)    Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł + koszt podróży.

Koszt podróży z Warszawy do Horyńca-Zdroju 105zł do Świnoujścia 190zł.

 

Podstawą do skierowania jest wniosek kwalifikacyjny składający się z formularzy  wzór nr 2 (lekarz) i wzór nr 2a (szkoła i rodzic), dostępny w Oddziale/ Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl, wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Wypełnione wnioski prosimy przekazywać do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie,   ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  22 810-30-08 lub 810-29-69 wew.145.

 

Termin składania wniosków do Oddziału Regionalnego  do  30.04.2015 r.

 

 

Bezpłatne badania mammograficzne

26-03-2015
 

Zaproszenie do udziału w programie profilaktycznym

26-03-2015
 

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH

23-03-2015

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza dla mieszkańców gminy bezpłatną zbiórkę tzw. odpadów problemowych.

Zbiórka odbędzie się w dniach:

· 25.03.2015r. we wsiach: Mrozy, Bednary, Waleriany, Pniowe, Aleksandria, Żuków, Studzieniec, Nowa Huta, Stara Huta, Górki, Karnice, Korabiewice, Wola Polska, Zator, Huta Partacka, Budy Wolskie, Niemieryczew;

· 26.03.2015r. we wsiach: Kamion, Wycześniak, Emilianów, Sapy, Lisowola, Stary Łajszczew Nowy Łajszczew, Wincentów, Nowy Karolinów, Biernik, Olszanka, Wilczynek, Puszcza Mariańska, Wygoda, Kamion (bloki), Studzieniec (bloki), Puszcza Mariańska (bloki); 

· 27.03.2015r. we wsiach: Stary Karolinów, Michałów, Radziwiłłów, Budy Zaklasztorne, Długokąty, Budy Kałki, Grabina Radziwiłłowska, Bartniki.

Odpady muszą być wystawione do godziny 700 .

Właściciele budynków jednorodzinnych powinni wystawić odpady przed posesję, natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy altankach śmieciowych.

W ramach zbiórki odbierane będą następujące odpady:

Ø  odpady wielkogabarytowe: meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.), ramy okienne (mogą być z szybami), meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiaderka, itp.), wanny, umywalki, muszle toaletowe, grzejniki, płytki, rolety, odpady remontowe, metal.

 

Ø  Opony wyłącznie od samochodów osobowych do 110 cm . Firma nie odbierze opon dużych np.: z koparek , ciągników i samochodów ciężarowych

Ø  Baterie i akumulatory

 

Ø  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: lodówki, pralki, piece kuchenne, lokówki, suszarki, ekspresy, czajniki, żelazka, telewizory, komputery, monitory, drukarki, radioodbiorniki, telefony itp.

Ø  Gruz z drobnych remontów, czysty bez odpadów zmieszanych- musi być przygotowany w workach  o pojemności max. 50 l

Ø  Chemikalia oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych

 

Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy budowlane: pustaki, pokrycia dachowe (papa, eternit, blacha itp.), wata szklana oraz  części samochodowe (zderzaki, lusterka samochodowe, kołpaki, itp.). 

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

Michał Staniak

 

 

Rodziny zastępcze

23-03-2015

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi zainterweniować państwo, by zapewnić dziecku czasową opiekę i wychowanie poza rodziną. Wtedy właśnie dzieci potrzebują rodziny zastępczej, pełnej miłości i ciepła, którego zabrakło w rodzinnym domu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które zgodnie z z art. 42  ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dn. 09 czerwca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, tel.  46 854 20 83, gdzie  uzyskać można więcej informacji nt. jak zostać rodziną zastępczą.

 

Informacja o wynikach naboru ofert

23-03-2015
 

Raport pt. "Profilaktyka infekcji HIV i zwalczania AIDS na Mazowszu".

23-03-2015
 

Ślub poza urzędem

20-03-2015

Ślub poza urzędem za tysiąc złotych

Na łonie natury, w wymarzonym miejscu, które gwarantuje zachowanie powagi uroczystości, doniosłość i bezpieczeństwo uczestników można zawrzeć związek małżeński. 1 marca weszły w życie nowe przepisy, które pozwalają wziąć ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego. Koszt takiej uroczystości to tysiąc złotych. Przed ceremonią przyszli małżonkowie są zobowiązani zwrócić się do Kierownika USC z informacją, gdzie chcą wziąć ślub. Ostateczna decyzja należy do urzędnika, który oceni, czy wybrane miejsce jest dla wszystkich komfortowe i bezpieczne. Dla przyszłych małżonków zmiana przepisów to dobra informacja bo ślub to jedna z najpiękniejszych chwil w życiu, dlatego jego zawarcie w bliskim sercu miejscu może być dodatkową dla nich radością. jn

 

Konkurs "Podwórko Nivea"

20-03-2015

Gmina Puszcza Mariańska przystąpiła do konkursu "Podwórko NIVEA"

Gmina Puszcza Mariańska przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, którego celem jest budowa 40 rodzinnych miejsc zabaw na terenie całej Polski. To, czy jedno z takich podwórek powstanie w Gminie Puszcza Mariańska, zależy od jej mieszkańców. Wystarczy codziennie od 1 kwietnia 2015 r. odwiedzać stronę www.nivea.pl/podworko i oddać głos na „Podwórko NIVEA” zlokalizowane w Radziwiłłowie przy
ul. Warszawskiej

Nasza lokalizacja została poprawnie wprowadzona do systemu, dzięki czemu widnieje już na oficjalnej stronie Konkursu ,,Podwórko NIVEA” - www.nivea.pl w zakładce Twoja Lokalizacja. 

Zachęcamy państwa do wspierania naszej lokalizacji, która weźmie udział w ogólnopolskim głosowaniu internautów.  Na podstawie wyników głosowania  zostanie wybranych 40 lokalizacji w Polsce, gdzie powstanie podwórko  NIVEA.

Głosowanie odbywać się będzie w dwóch etapach za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko

W pierwszej turze głosowania (1-30 kwietnia 2015 r.) wyłonionych zostanie 20 zwycięskich lokalizacji. Lista zwycięzców pierwszego etapu konkursu zostanie opublikowana przez organizatora na stronie www.nivea.pl/podworko w dniu 1 maja 2015 r.

W dniach 1-31 maja 2015 r. trwać będzie druga tura głosowania mająca na celu wyłonienie kolejnych dwudziestu zwycięskich lokalizacji. Wyniki drugiego etapu konkursu zostaną opublikowane 1 czerwca 2015 r.

To od mieszkańców gminy zależy, czy w Radziwiłłowie przy ul. Warszawskiej powstanie „Podwórko NIVEA”.  Pomóc w wybudowaniu  tego placu zabaw można głosując na  stronie www.nivea.pl/podworko. Codziennie będzie można oddać jeden głos.  Początek głosowania 1 kwietnia.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego oddawania głosów.

 

Wójt Gminy

Michał Staniak

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE – KONKURS FIO MAZOWSZE LOKALNIE

11-03-2015

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie skierowanego do grup nieformalnych i młodych organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego, które odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 17.00 w siedzibie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, ul. Króla Jana Sobieskiego 1

Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania w innym terminie lub miejscu (kontakt: Elwira Koprowska-Skalska, Katarzyna Niewczas 46/831-81-09, elwira@inicjatywa.info.pl, kasia@inicjatywa.info.pl).

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie MRIES po raz drugi pełni funkcję ambasadora Programu FIO Mazowsze Lokalnie w powiecie żyrardowskim.

Więcej informacji o konkursie: http://mazowszelokalnie.pl/startuje-konkurs-fio-mazowsze-lokalnie-2015/

 

 
Odwiedziło nas już 9862803 osób.