nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Szkoła Podstawowa w Bartnikach zaprasza na Kwiecinki

20-05-2015

W sobotę 23 maja społeczność Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach zaprasza na Kwiecinki. To doroczne święto szkoły dedykowane patronowi. Jak zawsze zaproszenie otrzymali wszyscy mieszkańcy, przyjaciele szkoły oraz samorząd lokalny. Kwiecinki to spotkanie całych rodzin. Na scenie swoje talenty prezentują dzieci. W 2014 roku impreza poświęcona była Amelce, uczennicy która uległa tragicznemu wypadkowi. W tym roku w programie uroczystości między innymi: laboratorium małego odkrywcy, występy artystyczne, warsztaty garncarskie, konkurs wiedzy o patronie. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 15.00. jn

 

Parafiada, święto rodziny w Puszczy Mariańskiej

20-05-2015

Msze Święte, wspólna zabawa, występ lokalnego zespołu najmłodszych, poczęstunek, współpraca organizacji pozarządowych i jednostki gminy to wszystko spowodowało, że miniony weekend w Puszczy Mariańskiej upłynął pod znakiem rodzinnego festynu. W sobotę 16 maja uroczystość rozpoczęła o godzinie 18.00 Msza Święta przeniesieniem relikwii O. Stanisława ze starego do nowego kościoła. W niedzielę już festyn dla całych rodzin. W programie znalazło się wiele atrakcji dla ciała i ducha. Dzieci brały udział w konkursach, zapraszali rekonstruktorzy, na scenie pojawiły się rozśpiewane przedszkolaki. Nie zabrakło też smacznej grochówki przygotowanej przez placówkę ze Studzieńca oraz ciasta, napoje zimne i gorące wyrobu znanej Spółdzielni Socjalnej z Puszczy Mariańskiej. Uroczystość zakończyła Msza Święta o godzinie 18.00 po której odbyło się pieczenie kiełbasek. W spotkaniu wzięło udział wiele osób, przyszły rodziny, które już dziś proszą o kolejne takie wydarzenia. Organizatorami pikniku była parafia w Puszczy Mariańskiej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. jn

 

Zarządzenie Wójta Gminy Puszcza Mariańska.

20-05-2015

Zarządzenie nr 14 / 2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 20 maja 2015 roku

w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz na podstawie pkt. III „Rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015”, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza, co następuje:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zleca się wykonanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 roku następującym podmiotom:

1) Stowarzyszenie Seniorów PROMYK z Bartnik – Aktywna Integracja Stowarzyszenia Seniorów PROMYK

2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło z Puszczy Mariańskiej - Aktywna Integracja Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

§ 2

Na wsparcie realizacji w/w zadania przeznacza środki finansowe w wysokości 10 000 zł, w tym dla:

1) Stowarzyszenia Seniorów PROMYK z Bartnik - 5 000 zł

2) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła z Puszczy Mariańskiej - 5 000 zł

§ 3

Wyznacza p. Karolinę Obłąkowską, młodszego referenta na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich, do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją w/w zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 

KONKURS Plastyczny - rozstrzygnięty

28-04-2015

Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki?

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  propaguje ideę  bezpieczeństwa na wsi  także wśród najmłodszych, czego efektem jest zorganizowany w bieżącym roku  V Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny dla dzieci  pn. Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki?

 

Z terenu działania PT KRUS w Żyrardowie w 2015 roku przystąpiło do niego 320 uczestników z 21 szkół podstawowych. Do współorganizacji konkursu przystąpił Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej, dlatego też udało się przeprowadzić dodatkowy etap na szczeblu gminnym.

W wyniku przeprowadzonego  konkursu plastycznego komisja w skład której weszli  przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie, przedstawiciele Oświaty i Urzędu Gminy, wyłoniła laureatów na etapie  gminnym i  powiatowym.

Nagrodzone zostały najlepsze prace pod względem wykonania, włożonego wysiłku i zgodności z tematem.

Wszyscy laureaci w dniach 25 maj – 26 czerwiec otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody od współorganizatorów podczas uroczystych akademii.

 

Laureatami na szczeblu gminnym  w Puszczy mariańskiej zostali w kategorii wiekowej(0-3)

 

1 miejsce – Dawid Goljan  - Zespół Szkolno-Gimnazjalny  w Bartnikach

2 miejsce – Pola Pawłowska     Zespół Szkolno-Gimnazjalny  w Bartnikach

3 miejsce  - Zuzanna Jagilska –    Zespół Szkolno-Gimnazjalny  w Bartnikach

 

Wyróżniono : Agatę Kurt i Nikolę Ciszewską z  Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach.

 

Gratulujemy wiedzy i pomysłowości. Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie chciałaby serdecznie podziękować za współorganizowanie tegoż konkursu  współorganizatorom, sponsorom, dyrekcjom szkół, nauczycielom- opiekunom konkursu i wszystkim którzy tak życzliwie i z wielkim zaangażowaniem wspierali konkurs.

 

 

Kolejne projekty MRIES -u

20-04-2015

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno -Społecznych w Puszczy Mariańskiej składa kolejne projekty do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. To często wspólnie wypracowane ze społecznymi liderami inicjatywy. Lokalne Stowarzyszenie koordynuje FIO na Mazowszu. Jak informuje Katarzyna Niewczas projekty są ze sobą związane tematycznie. Skupiają się na poszukiwaniu, tworzeniu produktów lokalnych. Społeczności miejscowości Bartniki i Grabiny Radziwiłłowskiej chcą zaangażować się w projekt dotyczący runa leśnego, degustacja gotowych produktów ma się odbyć podczas gminnych dożynek. Kolejny pomysł, tym razem społeczności Michałowa i Wygody dotyczy serowarstwa, tej trudnej sztuki wytwarzania oraz konsumpcji serów. Każda społeczność złożyła projekt o wartości pięciu tysięcy złotych. jn

 

Wystawa

20-04-2015

Balet inspiracją Anny Pokory- kolejna wystawa w Galerii U Nas

Galeria U Nas w Puszczy Mariańskiej przygotowuje kolejną wystawę. Tym razem będą to prace Anny Pokory, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dla pani Anny inspiracją stał się balet, który widać w jej dziełach. Otwarcie wystawy jeszcze w tym miesiącu- 23 kwietnia o godzinie 18.00. - Tym razem pokazujemy sztukę nieco trudniejszą, zapraszamy artystów zawodowych- mówi Piotr Idziński z Galerii U Nas. Anna Pokora w 2005 roku ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi. Jej prace są piękne, zwiewne, uczymy się nowego widzenia świata. To wystawa nieprzegadana, ascetyczna. To prace wykonane kreską, bez ozdobników, zwraca uwagę świetna kompozycja. Anna Pokora urodziła się w Łodzi, mieszka w Skierniewicach, gdzie jest także nauczycielką sztuki. jn

 

Informacja

20-04-2015

„MRIES oknem na świat Gminy Puszcza Mariańska” to projekt edukacyjny, w ramach którego mieszkańcy gmin należących do LGD mogli skorzystać z bezpłatnych kursów komputerowych w doposażonej pracowni komputerowej prowadzonej przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych. Od kilkunastu lat stowarzyszenie w różnej formie wspiera lokalną społeczność realizując kursy, szkolenia i warsztaty oraz prowadząc ogólnodostępną pracownię komputerową, a od 2012 r. Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej. Tym razem, zgodnie ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami, były to kursy komputerowe dla dwóch grup (poziom podstawowy i zaawansowany). W związku z dużym zainteresowaniem kursami na zajęcia przyjęto łącznie 28 osób, które ukończyły kursy. Podczas zajęć (40 godzin grupa podstawowa i 30 godzin grupa zaawansowana) uczestnicy zapoznali się zarówno z podstawowymi programami biurowymi, jak i praktycznymi aplikacjami czy portalami internetowymi.

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt „MRIES oknem na świat Gminy Puszcza Mariańska”,  zrealizowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Informacja

20-04-2015

W związku z zakończonym projektem "Rozwój turystyki w Gminie Puszcza Mariańska" informujemy, że uruchomiona została  BAZA USŁUG I PRODUKTÓW OFEROWANYCH W GMINIE PUSZCZA MARIAŃSKA.

Prowadzisz przedsiębiorstwo lub inny podmiot w gminie Puszcza Mariańska, a może jesteś rolnikiem, który chciałby sprzedać swoje produkty lub usługi?

Skorzystaj z nieodpłatnej promocji – wejdź na www.turystycznapuszcza.pl lub przyjdź do nas
(MRIES, ul. Króla Jana Sobieskiego 1, Puszcza Mariańska) i dodaj swoją ofertę w serwisie internetowym

www.turystycznapuszcza.pl

 

Kontakt: tel. 46/831-81-09, e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

Zaproszenie

16-04-2015
 

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie

10-04-2015

 

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

 

   Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS.

 

   Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.

 

   Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

 

PT KRUS Żyrardów

ul. Okrzei 58

96-300 Żyrardów

tel. (46)855 28 51

e-mail: zyrardow@krus.gov.pl

 

 

 
Odwiedziło nas już 11288234 osób.