nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

21-10-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

 

 

29 października  2014 w godz.

 

8:00 – 11:00 Niemieryczew.

 

ODDAJ GŁOS

20-10-2014

ODDAJ GŁOS
NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ I WYGRAJ DLA NIEJ
10 TYS. ZŁ. NA REMONT

 

Założeniem akcji jest pomoc lokalnym społecznościom w zapewnieniu powszechnego dostępu do książek i czasopism, poprzez remont 10 wybranych w drodze głosowania bibliotek. PEKAES, realizując projekt, pragnie zwrócić uwagę na wagę czytelnictwa
oraz podkreślić troskę o swoich pracowników. Społeczności, zgłaszając swój pomysł,
a następnie głosując, mogą realnie wpłynąć na poprawę stanu lokalnej biblioteki.

 

Zasady są proste.
Spośród bibliotek, które otrzymają najwięcej głosów Internautów wyłonione zostanie
10 placówek, które wyremontuje Kulczyk Fundation wraz
z firmą PEKAES, która w tym roku obchodzi swoje 10 urodziny.

Poniżej szczegóły konkursu

Wejdź na stronę http://www.pekaespomaga.pl

 

w dniach od 15 października do 5 listopada 2014 roku
i zagłosuj!

Każdy użytkownik internetu może oddać swój głos na bibliotekę
poprzez specjalną aplikację dostępną na stronie www.pekaspomaga.pl
podając swój adres e-mail. Uczestnicy mogą oddawać nie więcej niż jeden głos dziennie, w ramach tego samego adresu e-mail oraz z poziomu jednej
przeglądarki internetowej.

Projekt ma charakter konkursowy. Spośród wszystkich zgłoszonych do niego bibliotek zostanie wyłonionych 10, w których odbędzie się remont.

 

KAŻDEGO DNIA MOŻNA ODDAĆ JEDEN GŁOS

GŁOSUJ JUŻ DZISIAJ – SZKODA KAŻDEGO DNIA

 

P O M Ó Ż   Z M I E N I Ć   W Y G L Ą D   N A S Z E J   B I B L I O T E K I

 

PROTOKÓŁ

20-10-2014

Puszcza Mariańska, 20.10.2014r.

Ob.523.1.2014

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia     1 października 2010r.  poddano konsultacjom projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2015.

2. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 06.10.2014r. do 13.10.2014r.

3. Przebieg konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2015 na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w projekt był również udostępniony w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20. Wnioski, uwagi i opinie do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska – pokój nr 8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była  p. Karolina Obłąkowska – młodszy referent na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.

4. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie jako jedyne swój wniosek – opinię do projektu zgłosiło Stowarzyszenie Seniorów – PROMYK z siedzibą w Bartnikach. Organizacja wnioskowała o wprowadzenie n/w zmian w projektowanym rocznym programie współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015:

 

 

 

Lp.

Wniosek Organizacji

Przyjęcie / odrzucenie propozycji wraz z uzasadnieniem

1

W punkcie II programu - Kierunki współpracy z organizacjami Pozarządowymi uzupełnić:
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Propozycję uwzględniono - w punkcie II programu zostanie zawarty zapis
„- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
o którym mówi art. 4 pkt. 10 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

2

W punkcie V programuOkres realizacji programu uzupełnić: Na wniosek organizacji lub innego podmiotu, Wójt może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalny lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
3) łączna kwota środków finansowanych przekazana w ten sposób tej samej organizacji lub innemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł

4) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację lub inne podmioty

Propozycję finansowania zaakceptowano -
samego zapisu w programie nie uwzględniono z uwagi, iż stanowią one zapis w ustawie

 

Na tym protokół zakończono.

 

Osoba sporządzająca protokół:

Młodszy referent Karolina Obłąkowska   

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

20-10-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

 

 

 

31 październik 2014 w godz.

 

8:00 – 15:00 Biernik nr: 19 – 31  ul. (Woskowa, Słoneczna), Wilczynek nr: 1 – 12

 

 

Michałowskie Smaki zintegrowały mieszkańców wsi

17-10-2014

Michałowskie Smaki zintegrowały mieszkańców wsi

 

W dniu 5 października 2014 r. we wsi Michałów miało miejsce ciekawe wydarzenie – odbył się piknik „Michałowskie Smaki”. Spotkanie to zorganizowała grupa mieszkańców wsi – Michałowska Grupa Działania, w skład której wchodzą: Krystyna Jędrzejewska, Zbigniew Jędrzejewski oraz Bożena Gawart.Warto podkreślić, iż jest to kolejne wydarzenie, którego podjęli się cilokalni liderzy. Grupa, przy współpracy z OSP Michałów, uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnierealizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Organizacja pikniku „Michałowskie Smaki” miała dwa cele: wypromowanie potraw tradycyjnych oraz integrację mieszkańców. Uczestnicy degustowali potrawy: smalec, pierogi oraz ciasta, zachwycając się ich smakiem. Przy tej okazji zebrano inne przepisy przekazywane z „dziada pradziada”, a potrawom przyporządkowano lokalne nazwy, np. szarlotka „Michałówka” czy michałowskie pierogi parzone. Przepisy umieszczono w załączonym folderze. Poza tradycyjną kuchnią uczestnikom zapewniono dania z grilla, a dzieciom słodki poczęstunek. Podczas pikniku zorganizowano szereg atrakcji, zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych mieszkańców. Strażacy OSP Bartniki i Michałów przygotowali ciekawy pokaz akcji ratowniczej, który przyciągnął wielu uczestników spotkania. Ponadto odbyły się przejażdżki bryczką, konkursy oraz pokaz sprzętu strażackiego. Na zakończenie mieszkańcy do późna bawili się przy muzyce. W organizację pikniku „Michałowskie Smaki” zaangażowało się wielu mieszkańców wsi, za co serdecznie dziękujemy. Trzymamy kciuki, aby takie spotkania były kontynuowane, a odkryte zasoby kulinarne wykorzystane do dalszej aktywności mieszkańców.

 

Szkolenie

13-10-2014

Uczyliśmy się skutecznego pozyskiwania sponsorów, rozmawialiśmy o prawach autorskich, pisaliśmy też biznesplany. Czas na to, by „przyjrzeć się” działalności gospodarczej i odpłatnej w organizacji.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na czym się skupić
i jakie są korzyści prowadzenia takiej działalności

 

zgłoś się na

D

szkolenie pt.”Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych”

organizowane przez

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania

Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej

 

Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ich związków i porozumień (pracownicy, członkowie, wolontariusze) oraz przedstawicieli administracji publicznej z terenu powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim, zainteresowanych współpracą
z organizacjami pozarządowymi.

 

Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach:

27.10.- 30.10.  w godzinach 16:30-20:00

Miejsce: Żyrardów, ul. Stefana Jodłowskiego 25/27( kompleks „Aqua Żyrardów”)

ZAPISY (DO 24.10.2014 R., do godziny 12:00):

 

Ø  telefon: 46/ 831-81-09, e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl, www.inicjatywa.info.pl

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

13-10-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

 

24 października  2014 w godz.

 

8:00 – 11:00 Lisowola nr: 1 – 22, Łajszczew Stary nr: 15 – 23, 74, 80, 81, 82, Emilianów nr: 2, 3, 8, 9, 14, 15, 67, Sapy nr: 1 – 20, Wycześniak, Wincentów

 

27 października  2014 w godz.

 

9:00 – 14:00 Kamion dz.282   

 

 

28 października 2014 w godz. 

 

8:00 – 15:00  Grabina(ze stacji transf. Grabina Duża)  ul. Duża, Turystyczna

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

13-10-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

 

 

23 październik 2014 w godz.

 

 

8:00 – 15:00 Puszcza Mariańska nr: 1 – 30 ul. (Akacjowa, Podleśna , Sosnowa , Sobieskiego nr: 15A, 20 – 61, Kolejowa,. Konstytucji 3 – go Maja, Kozłowskiego, Papczyńskiego, Senatorówka , Sobieskiego, Sosnowa), Biernik, Olszanka, Chrząszczew, Wilczynek, Zator Marianów, Wygoda nr: 8 

 

 

 

28 października 2014 w godz.

 

8:00 – 15:00 Nowa Huta, Stara Huta nr: 1 – 5 .

 

 

 

Mobilne biblioteki w szkołach Puszczy Mariańskiej

10-10-2014

Biblioteka Gminna w Puszczy Mariańskiej postanowiła wyjść ze swoją propozycją do uczniów szkół. By zachęcić ich do korzystania z usług, placówka zorganizuje mobilne biblioteki oraz warsztaty drukarskie dla młodych ludzi. To jedna z form popularyzacji czytelnictwa, ostatnio Biblioteka prezentowała swój księgozbiór podczas Dożynek. Na co dzień z usług placówki korzysta blisko trzystu czytelników. Grupa nieformalna, trzech nauczycielek z trzech szkół z Walerian, Michałowa i Korabiewic realizuje z nami projekt o nazwie ,,Mobilna biblioteka”- mówi dyrektor Biblioteki Bożena Łukasik- Jędrzejewska. W wybranych szkołach nie ma filii Biblioteki Publicznej. W ramach projektu zakupiony zostanie pakiet książek, w placówkach pojawi się punkt edukacji bibliotecznej. Wybrane nowe pozycje mają być interesujące i ciekawe także pod względem edytorskim. Książki mają zawierać puzzle, wszystko po to, by dzieci złapały bakcyla czytelnictwa- podkreśla dyrektor Biblioteki w Puszczy Mariańskiej. Jn

 

 

Ćwiczenia z obronności na terenie powiatu żyrardowskiego

10-10-2014

17 i 18 września szefowie miast, gmin, powiatu, jednostek, straży stanęli w obliczu zadania- obrony mieszkańców tego terenu przed niebezpieczeństwem. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, które miały określić przygotowanie do wykonywania zadań operacyjnych, współdziałanie jednostek, doskonalenie umiejętności. Ćwiczenia realizowały wszystkie samorządy powiatu żyrardowskiego, strategiczne podmioty i inspekcje. Plan ćwiczeń przewidywał pierwszego dnia przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz działania związane z ochroną przed skażeniem promieniotwórczym.18 września przeprowadzono ćwiczenia związane z obroną przed zamachem terrorystycznym. Na terenie żyrardowskiego Polmos -u, w pozorowanym ataku terroryści podłożyli ładunki wybuchowe w jednej z hal produkcyjnych. Podczas akcji działali strażacy z KPPSP w Żyrardowie i z OSP w Nowych Kozłowicach, Radziejowicach i Kuklówce Zarzecznej, policjanci oraz służby ratownictwa medycznego. Starosta żyrardowski Wojciech Szustakiewicz wysoko ocenił sprawność i współdziałanie. Oprac. jn

 

 
Odwiedziło nas już 7840055 osób.