nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

04-05-2016

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

 

 

12  maja 2016 w godz.

 

 

8:00 – 18:00 Bartniki nr 4 A, Grabina Radziwiłłowska nr 2, Łąki, Grabina Duża, Grabina OSP, Grabina – Ogródki, Grabina Mała,  Grabina nr 3, Grabina Brzozowa – Bartniki ul. (Sportowa nr 19 – 46, 51, Graniczna, Turystyczna, Nadrzeczna), Grabina ul. (Żytnia, Graniczna, Turystyczna, Radziwiłowska, Wiosenna, Leśna, Kolejowa, Zielna, Ogrodowa, Kwiatowa, Borówkowa, Wschodnia, Mała, Działkowa, Duża, Bolimowska, Działkowa, Brzozowa, Chmielna), Radziwiłów ul Leśna nr 31, 33, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka nr 20, 56, 64, 66, 123,

 

13 maja   2016 w godz.

 

 

8:00 – 18:00 Budy Zaklasztorne nr 1, 2, 3, 5, Puszcza Mariańska Oczyszczalnia, Radziwiłłów Osada Leśna, Budy Zaklasztorne Ujęcie Wody, Puszcza Mariańska J.W Wolka Korabiewska, Budy Zaklasztorne,  Puszcza Mariańska  ul. Akacjowa nr: 62 – 128    

 

 

 

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia  związane z przerwą w dostawie energii  elektrycznej. Informacji  o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje.                        

Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

 

 

Zawalczmy razem o plac zabaw!

04-05-2016

Zawalczmy razem o plac zabaw!

W czwartek 5 maja rusza kolejna edycja akcji „Podwórko Nivea”. Gmina Puszcza Mariańska zgłosiła do konkursu lokalizację placu zabaw w Radziwiłłowie przy ul. Warszawskiej (w sąsiedztwie banku, punktu aptecznego i ośrodka zdrowia). Każdego dnia, aż do 30 czerwca, na stronie konkursu będzie można oddać jeden głos z jednego adresu mailowego. Zachęcamy do głosowania!

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

26-04-2016

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

10  maja   2016 w godz.

  

8:00 – 18:00 Stacje Karolinów Stary, Michałów, Michałów nr 3, Budy Kałki, Długokąty Duże nr 1, 2, Wólka

 Korabiewska, Budy Zaklasztorne nr 1, 2, 3, 5, Puszcza Mariańska Oczyszczalnia, Radziwiłłów Osada Leśna, Budy Zaklasztorne Ujęcie Wody, Puszcza Mariańska J.W.  – Karolinów Nowy, Karolinów Nowy, Michałów, Budy Kałki, Długokąty Duże, Wólka Korabowski, Budy Zaklasztorne,  Puszcza Mariańska  ul. Akacjowa nr: 62 – 128.    

 

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia  związane z przerwą w dostawie energii  elektrycznej. Informacji  o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje.                        

Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

 

 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

13-04-2016
KONKURS Plastyczny - rozstrzygnięty
Bezpiecznie na wsi –niebezpieczne atrakcje w wakacje


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  propaguje ideę  bezpieczeństwa na wsi  także wśród najmłodszych, czego efektem jest zorganizowany w bieżącym roku  VI Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny dla dzieci  pn. Bezpiecznie na wsi- niebezpieczne atrakcje w wakacje

Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie kolejny już rok współorganizuje  etap gminny oraz powiatowy wraz z Urzędem Gminy Puszcza Mariańska, Urzędem Gminy Baranów, Urzędem Gminy Wiskitki, Urzędem Gminy w Radziejowicach. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. Z terenu działania PT KRUS w Żyrardowie w 2016 roku przystąpiło do niego 330 uczestników z 20 szkół podstawowych.
W wyniku przeprowadzonego  konkursu plastycznego komisja w skład której weszli przedstawiciele Oświaty i Urzędów Gmin, wyłoniła laureatów na etapie  gminnym i  powiatowym. Nagrodzone zostały najlepsze prace pod względem wykonania, włożonego wysiłku i zgodności z tematem.
Wszyscy laureaci w dniach 25 maj – 15 czerwiec otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody od współorganizatorów podczas uroczystych akademii.

Laureatami na szczeblu gminnym  w Puszczy Mariańskiej zostali w kategorii wiekowej(0-3)

1 miejsce – Natalia Wójcicka  - szkoła podstawowa w Bartnikach
1 miejsce – Hubert Mularski – szkoła podstawowa w Bartnikach
2 miejsce – Maja Gwiazda– szkoła podstawowa w Bartnikach.
2 miejsce  - Ksawery Słupski– szkoła podstawowa  w Starym Łajszczewie.
3 miejsce – Adam Liszewski – szkoła podstawowa w Puszczy Mariańskiej

W kategorii wiekowej klas (4-6)

1 miejsce – Patrycja Solis  - szkoła podstawowa w Puszczy Mariańskiej
2 miejsce -  Weronika Wacławek - szkoła podstawowa  w Puszczy Mariańskiej
3 miejsce  - Aleksandra Liszewska – szkoła podstawowa  w Puszczy Mariańskiej

Gratulujemy wiedzy i pomysłowości. Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie chciałaby serdecznie podziękować za współorganizowanie tegoż konkursu  współorganizatorom, sponsorom, dyrekcjom szkół, nauczycielom- opiekunom konkursu i wszystkim którzy tak życzliwie i z wielkim zaangażowaniem wspierali konkurs.

PT KRUS Żyrardów
 

Ruszył program ,,Rodzina 500 plus”

12-04-2016


Bez większych kolejek i spokojnie upłynęły pierwsze dwa dni składania wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus w Gminie Puszcza Mariańska. Realizacją projektu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dokumenty można wysyłać też drogą elektroniczną- przypomina Kierownik GOPS Ewa Śledź. Program ,,Rodzina 500 plus” to 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 złotych netto lub 1200 złotych w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Dodatkowo wsparcie w wysokości 500 złotych otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńcze i wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Wnioski składać można od 1 kwietnia 2016 roku od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane świadczenie rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 złotych. W składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo wliczane będą dzieci, które ukończyły 25 lat, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Świadczenie wychowawcze 500 złotych nie będzie liczone do dochodu przy rozliczaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Dotyczy to szczególnie świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów. Oprac. JN

 

 

Rusza rekrutacja do szkół średnich

12-04-2016


Liceum w Puszczy Mariańskiej 12 maja zaprasza na dzień otwarty. Spotkanie pozwoli młodym ludziom poznać ofertę szkoły. Tradycyjnie już mają do wyboru klasę mundurową ale także inne ciekawe profile- mówi Dyrektor Urszula Matusiak. W tym roku rusza klasa politechniczna adresowana dla przyszłych inżynierów z rozszerzoną informatyką, fizyką i matematyką. Tradycyjnie też można rozpocząć naukę w klasach mundurowych: policyjnej i wojskowej, jest też oferta dla osób zainteresowanych nauką o zdrowiu. Od września Liceum zamierza uruchomić trzy klasy pierwsze. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej. Oprac. jn

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

11-04-2016

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

21 kwietnia 2016 w godz.

 

8:00 – 15: Grabina 63, 141 i ul. Jagodowa, Kolejowa, Piaskowa, Sosnowa

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

05-04-2016

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

12 kwietnia 2016 w godz.

 

8:00 – 15:00 Stacje Puszcza Mariańska Jednostka Wojskowa   

 

8:00 – 17:00 Stacja Niemieryczew – Niemieryczew nr 1 – 30

 

13 kwietnia 2016 w godz.

 

8:00 – 17:00 Stacja Zator – Zator

 

8:00 – 15:00 Stacja Olszowa Wola nr 1 – Olszowa Wola

 

8:00 – 19:00 Stacje Wola Pękoszewska nr 1, 5, 6, Zawady, Huta Zawadzka, Pękoszew, Wycinka Wolska nr 1, 2, 3, Kowiesy nr 1, 2, Kowiesy GS, Chojnata nr 1, Centrel, Wędrogów Kolonia, Wędrogów nr 3,WTS, Chrzczonowice nr 1, Paplin nr 1 – 3, Chełmce Dolne, Chełmce Górne, Wólka Jeruzalska, Jeruzal   – wyłączone miejscowości Wola Pękoszewska, Zawady, Pękoszew, Wycinka Wolska, Kowiesy, Wędrogów, Wędrogów Kolonia, Chrzczonowice, Paplin, Chełmce Górne, Chełmce Dolne, Wólka Jeruzalska, Jeruzal, Stacje Puszcza Mariańska Oczyszczalnia, Radziwiłłów Osada Leśna, Budy Zaklasztorne Ujęcie Wody, Puszcza Mariańska, J.W  -  Puszcza Mariańska  ul. Senatorówka, Kozłowskiego, Papczyńskiego       

 

 

15 kwietnia  2016 w godz.

 

8:00 – 10:00 Stacje Aleksandrówka nr 1, Pukinin nr 1 – 4, Pukinin MBM, Pukinin Wysypisko, Komorów nr 3, Ossowice nr 6, 7 -  

Rawa Mazowiecka, ul Aleksandrówka, Pukinin, Komorów, Ossowice    

 

8:00 – 15:00  Stacje Chodnów Nowy nr 2 Józefów – Chodnów Nowy, Józefów

 

8:00 – 17:00 Stacja Huta Partacka – Huta Partacka, Budy Wolskie nr 17 – 19, Korabiewice nr 62,

 

18  kwietnia   2016 w godz.

 

8:00 – 18:30 Stacje Karolinów Stary, Michałów, Michałów nr 3, Budy Kałki, Długokąty Duże nr 1, 2, Wolka Korabowski, Budy

 Zaklasztorne nr 1, 2, 3, 5, Puszcza Mariańska Oczyszczalnia, Radziwiłłów Osada Leśna, Budy Zaklasztorne Ujęcie Wody, Puszcza Mariańska J.W.  – Karolinów Nowy, Karolinów Nowy, Michałów, Budy Kałki, Długokąty Duże, Wólka Korabowski, Budy

Zaklasztorne,  Puszcza Mariańska  ul. Akacjowa nr: 62 – 128    

 

19 kwietnia 2016 w godz.

 

8:00 – 18:30 Stacje Bartniki nr 4 A, Grabina Radziwiłłowska nr 2, Łąki, Grabina Duża, Grabina OSP, Grabina – Ogródki, Grabina  Mała,  Grabina nr 3, Grabina Brzozowa – Bartniki ul. (Sportowa nr 19 – 46, 51, Graniczna nr 27, 29 Turystyczna nr 2, Nadrzeczna nr 17), Grabina ul. (Żytnia, Graniczna, Turystyczna, Radziwiłowska, Wiosenna, Lesna, Kolejowa, Zielna, Ogrodowa, Kwiatowa, Borówkowa, Wschodnia, Mała, Działkowa, Duża, Bolimowska, Działkowa, Brzozowa, Chmielna), Radziwiłów ul Leśna nr 31, 33, Budy Zaklasztorne ul. Mazowiecka nr 20, 56, 64, 66, 123.

 

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia  związane z przerwą w dostawie energii  elektrycznej. Informacji  o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje.                        

Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

 

Razem zawalczmy o siłownię plenerową!

04-04-2016

Razem zawalczmy o siłownię plenerową!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Puszcza Mariańska zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu pn. „ Nestlé porusza Polskę”, w którym można wygrać siłownię na świeżym powietrzu.

 Gmina zgłosiła dwie lokalizacje:

·plac w Radziwiłłowie przy ul. Warszawskiej (w sąsiedztwie banku, ośrodka zdrowia i punktu aptecznego),

·plac w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego (w sąsiedztwie liceum).

 Głosujemy internetowo, codziennie jeden raz, począwszy od 5 kwietnia do 30 czerwca br. poprzez oficjalną stronę akcji www.nestleporusza.pl

Tam klikamy GŁOSUJ i szukamy lokalizacji zgłoszonych przez naszą Gminę.

 Gorąco zachęcamy Państwa do głosowania, prosimy również
o rozpropagowanie tej informacji wśród swoich bliskich i znajomych.

Start 5 kwietnia!

Razem możemy zdziałać wiele, wspólnie powalczmy o nagrodę!

 

Świąteczny debiut Koła Gospodyń Wiejskich w Bartnikach

29-03-2016

Pisanki, baranki z cukru, świąteczne baby, palmy, mazurki oraz występy dzieci- to wszystko czekało na gości i mieszkańców w sobotę ,w miejscowości Bartniki. Spotkanie i przygotowane konkursy świąteczne to fantastyczny debiut Koła Gospodyń Wiejskich. Po kilku latach w OSP- Koło reaktywowało swoją działalność. Zainteresowanie Kołem jest ogromne, panie i panowie chętnie włączają się w jego pracę. Wspólnie zamierzają organizować spotkania, uroczystości, kultywować tradycję. Debiut okazał się bardzo trafiony i udany a ogłoszony konkurs zgromadził wiele prac, tradycyjnych ciast, koszyczków świątecznych, były ręcznie wykonane palmy i pisanki. Jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, bo wszyscy pokazali się od najlepszej strony- mówi Wójt Puszczy Mariańskiej Michał Staniak. Uroczystość poprowadził Prezes KGW i jednocześnie Prezes OSP Bartniki Krzysztof Sobczyk. Jury oceniało pod przewodnictwem Wójta Michała Staniaka w składzie: Ksiądz Mieczysław Młynarczyk, Maria Kroc, Wanda Badełek, Michał Staniak. Impreza odbyła się przy wsparciu z funduszy LGD Kraina Rawki.

 

Wyniki konkursów

 

Palma Wielkanocna

 

1 miejsce- Zuzia Chruślińska

2 miejsce- Adrian Zalewski

3 miejsce- Marcel Rudniak

 

Dorośli plus stowarzyszenia

 

1 miejsce- Monika Woźniak, Barbara Celejewska

2 miejsce -Ewa Kowalska

3 miejsce- OSP Bartniki

 

Ciasta Wielkanocne

 

1 miejsce- Anna Michalak Wydra

2 miejsce- Monika Woźniak, Barbara Celejewska

3 miejsce- Nina Kałużna

 

Koszyczek Wielkanocny

 

1 miejsce- Antonina Bobrowska

2 miejsce- Patrycja Kozłowska

 

Dorośli plus stowarzyszenia

 

1 miejsce- stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Bartnikach

2 miejsce- OSP Puszcza Mariańska

3 miejsce- Ewa Kowalska

 

Pisanki Wielkanocne

 

1 miejsce- Paulina Schab

2 miejsce- Maja Mickiewicz

3 miejsce- Julia Borowiec

 

Dorośli plus stowarzyszenia

 

1 miejsce- stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Bartnikach

2 miejsce- OSP Bartniki

3 miejsce- Ewa Kowalska.

 

Oprac. jn

 

 

 
Odwiedziło nas już 19868428 osób.