nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

04-03-2015

Puszcza Mariańska 02.03.2015 r.

 

 

    INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

 

 

NA   STANOWISKO  PODINSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM

 

W URZĘDZIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

 

 

    Urząd Gminy Puszcza Mariańska informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  wolne stanowisko pracy, nie został wybrany  kandydat.

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru:

Kandydatki dopuszczone do kolejnego etapu naboru nie  spełniły  wymagań merytorycznych do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Referacie Finansowym

 

 

 

Wioleta Malowaniec

 

Sekretarz Gminy

 

 

 

Dyżur Radnego

04-03-2015
W dniu 11 marca 2015 roku w godzinach 15:00 do 16:30, w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy w Puszczy Mariańskiej dyżur będzie pełnił  radny Dariusz Koliński.
 

Nowy wzór dowodu osobistego

03-03-2015
 

Nowe dowody osobiste

27-02-2015
Dowód z szeregiem zabezpieczeń od 1 marca

Bez informacji o kolorze oczu, skanu podpisu czy adresu zameldowania- takie zmiany czekają na posiadaczy nowych dowodów osobistych od 1 marca. Ma być bezpieczniej i wygodniej dla ludzi. Wniosek o dowód można złożyć w każdym dowolnym urzędzie bez względu na adres zameldowania, w tym samym urzędzie w terminie do 30 dni należy dokument odebrać. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie. Zmiany dotyczą wielu zabezpieczeń jak chociażby dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i farby. Fotografia do dokumentu ma być wykonana nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem dokumentu. Wniosek o wydanie dowodu jest bardziej przejrzysty i prosty. Prace nad nim poprzedziło badanie, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają pięć razy mniej błędów. Co ważne, stare dowody obowiązują do czasu upływu terminu ich ważności.
Oprac. jn

 

SOŁTYSI GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

25-02-2015
W załączeniu link do Zarządzenia Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie stwierdzenia wazności wyborów organów jednostek pomocniczych gminy Puszcza Mariańska.
 

Zatrudnimy psychologa

24-02-2015
Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje o moliwości zatrudnienia psychologa. W załączniku są podane szczegółowe dane.
 

Samorządowcy na naradzie u Marszałka w sprawie parku rozrywki

17-02-2015

Wójt Puszczy Mariańskiej Michał Staniak reprezentował Gminę i wziął udział w naradzie u Marszałka Mazowsza Adama Struzika w sprawie budowy infrastruktury potrzebnej do powstania parku rozrywki na terenie Gminy Mszczonów. W dyskusji uczestniczyli także Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, Wójt Radziejowic Urszula Ciężka, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, przedstawiciele inwestora oraz urzędnicy decyzyjni ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i inni. Realizacja budowy parku rozrywki ma się rozpocząć już w tym roku, przed samorządami przygotowanie kosztownej infrastruktury. Spotkanie było merytoryczne, wzięły w nim udział osoby decyzyjne. Samorządowcy ustalili, że w trybie pilnym należy przygotować dokumentację na modernizację i budowę dróg (żeby był dojazd do parku), na zasilenie w wodę i odbiór ścieków, na gaz i prąd. Samorząd województwa będzie poszukiwał pieniędzy unijnych na te inwestycje, Gminy zastanawiają się nad możliwościami zabezpieczenia wkładu własnego tych zadań koniecznych do wykonania. Park rozrywki ma być kolejnym impulsem rozwoju Mazowsza, dlatego tak ważna jest inwestycja, która przyniesie nowe miejsca pracy i rozbudzi region turystycznie. W tym roku ma ruszyć budowa pierwszego etapu parku rozrywki (Park of Poland)- informował podczas konferencji prasowej w maju zeszłego roku Peter Dudolenski dyrektor zarządzający Global City Holdings. Inwestor w pierwszym etapie wybuduje aquapark na dwudziestu hektarach. Inwestycja kosztować ma 100 mln euro. Spółka będzie budować aquapark wraz ze strategicznym partnerem, firmą WUND Industriebau GmbH z Niemiec. Uruchomienie aquaparku zaplanowano na 2016 rok.

 

Konkurs

09-02-2015

   XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu    

   Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

    Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław

  Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

· Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

· Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

· Państwowa Inspekcja Pracy,

· inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r.

* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

 

Informacja

09-02-2015

Puszcza Mariańska 04.02.2015 r.

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMOGI  FORMALNE W NABORZE

 NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA W REFERACIE FINANSOWYM

 

 

    Urząd Gminy Puszcza Mariańska informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie w/w  wpłynęło 15 ofert.

Oferta, która wpłynęła po terminie:

1.    Agnieszka Dębska – Puta

 

Oferty osób , które nie spełniają wymogów formalnych i zostały odrzucone:

1.    Magdalena Karkucińska

2.    Aneta Korzenecka

3.    Sylwia Ryżyńska

4.    Anna Ambroziak

5.    Teresa Ukleja

6.    Weronika Trzaska

7.    Paulina Suszyńska

8.    Marta Czeladko

9.    Małgorzata Trybulska

10.  Aleksandra Góraj

11.  Alicja Czarnecka

 

Oferty osób, które spełniają wymogi formalne:

1.    Ewa Bąk  zam. Michałów

2.    Anna Filipkowska zam. Żyrardów

3.    Natalia Świnoga zam. Skierniewice

 

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne  zostanie przeprowadzona rozmowa ,  o terminie której kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie /13.02.2015 r./.

Po rozmowie , kandydaci zostaną poproszeni o napisanie testu kwalifikacyjnego z wiedzy niezbędnej do pracy na określonym w ogłoszeniu o naborze stanowisku.

 

 

 

Wójt Gminy

 

Michał Staniak

 

 

 

Kurs komputerowy

23-01-2015

Serdecznie zapraszamy
 osoby chętne do udziału
w kursach komputerowych
(poziom podstawowy
i zaawansowany)
Udział w kursie jest bezpłatny!

 

 

Zgłoszenia przyjmowane do dn.27.01.2015 r.
w siedzibie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych,
ul. Króla Jana Sobieskiego 1,


96-330 Puszcza Mariańska,
lub pod nr telefonu: 46/831-81-09

 

 
Odwiedziło nas już 9416422 osób.